Kutsikate kuulutused

Do-khyi (tiibeti mastif)

Organisatsioon (taotleja)

Eesti Do Khyi Tõuühing, Mastifite Tõuühing

Kehtib

01.07.2023-30.06.2027 (EKL volinike koosolek 10.01.2023, protokoll nr 1-2023)

Terviseuuring

  • Mõlemal vanemal peab olema ametliku veterinaarasutuse poolt teostatud ja FCI normatiividele vastavalt hinnatud HD uuringu tulemused. Uuringu hetkel peab olema koer vähemalt 18 kuune.
  • Mõlemal vanemal peab olema ametliku veterinaarasutuse poolt teostatud ja FCI normatiividele vastavalt hinnatud ED uuringu tulemused. Uuringu hetkel peab olema koer vähemalt 18 kuune.
  • Mõlemal vanemal peavad olema tehtud silmauuringud. Uuringu hetkel peab olema koer vähemalt 18 kuune. Silmauuring ( PRA, RD, katarakt (HD), entroopuim, ektroopium) peab olema teostatud ametliku veterinaarasutuse poolt.

Näitusetulemused

Mõlemal vanemal peab olema paaritushetkeks vähemalt 2 näitusehinnet üks nendest peab olema suurepärane, teine vähemalt väga hea (ei arvestata kutsikaklassi hindeid lubav või palju lubav).

Koolitus

Koolitustulemused ei ole nõutud

Muu

  • Isast koera võib paaritada alates 18 kuud. Ülemist vanusepiirangut ei esine.
  • Emast koera võib paaritada alates 18 kuud. Esmapoegimise hetkeks ei tohi koer olla vanem kui 6 aastat ja 1 kuu.
  • Ühel emasel koeral võib olla kuni 4 pesakonda. Viimase poegimise hetkel ei või emane koer olla vanem kui 8 aastat ja 1 kuu.
  • Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.
  • Tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta väljastab Mastifite Tõuühing MTÜ või Eesti Tiibeti Mastifite Tõuühing MTÜ