Kutsikate kuulutused

Dobermann

Organisatsioon (taotleja)

Eesti Dobermanniühing

Kehtib

01.07.2023-30.06.2027 EKL volinike koosoleku protokoll nr 2, 04.04.2023

Terviseuuring

 • Südame ultraheliuuring ja lühike EKG või Holter; südameuuringu tulemus – 0, uuring peab olema tehtud enne paaritust, kuid mitte varem kui 1 aasta enne paaritust;
 • lubatud HD tulemused – A,B,C. C- tulemusega koera võib paaritada ainult A-tulemusega koeraga; 
 • silmauuring: PHTVL/PHPV 0 või 1 – uuring sooritatud EKLi usaldusarsti või ECVO sertifitseeritud arsti poolt. 
 • Von Willebrandi tõve (vWD tüüp I ) uuring: DNA-test. Erandina ei pea vWD uuringut tegema koerale, kelle mõlematele vanematele on DNA-test tehtud ja neil on vWD uuringu tulemus- „puhas“ (ei ole kandja ega haige). Aretuses võib kasutada ainult terveid koeri või kandjaid tingimusel, et kahte kandjat ei või kokku panna.

Näitusetulemused

 • isasel suurepärane (SP)
 • emasel vähemalt väga hea (VH)

Koolitus

 • BH ehk ühiskonnakõlbulikkuse test
 • edukalt sooritatud vähemalt üks paugukatset sisaldav teenistuskoerte koolitusala tulemus (näit. KK2, PJK2, ZTP, IGP või mõni muu rahvusvaheliselt tunnustatud teenistuskoerte katse, mis sisaldaks ka paugukatset) (eksam, võistlus, test) või eraldi paugukatse.

Muu

 • Aretuses võib kasutada tõustandardis toodud iseloomu- ja välimikunõuetele vastavat koera. 
 • Aretuses ei või kasutada argu, agressiivseid koeri ega paugukartlikke koeri.
 • Kui koeral on ZTP test positiivselt sooritatud, siis sel puhul pole teisi tulemusi eraldi vaja, v.a. südameuuring ja silmauuring, sest kõigi teiste uuringute tulemused (nagu HD, BH, näitusehinne) kuuluvad juba ZTP hinnangusse. 
 • Kõik aretusnõuded peavad olema täidetud enne paaritust