Dobermann

Organisatsioon (taotleja)

Eesti Dobermanniühing

Kehtib

01.07.2017-30.06.2022 EKL volinike koosoleku protokoll nr 13, 21.03.2017

Terviseuuring

HD: A, B, C. C- tulemusega koera võib paaritada ainult A-tulemusega koeraga; Südame ultraheliuuring ja lühike EKG või Holter: südameuuringu tulemus – 0, uuring peab olema tehtud enne paaritust emasel mitte rohkem kui 6 kuud ja isasel mitte rohkem kui 1 aasta;
Silmauuringud: PHTVL/PHPV 0 või 1 –uuring sooritatud EKLi usaldusarsti või ECVO sertifitseeritud arsti juures.

Näitusetulemus

Näitusetulemus ei ole nõutud

Koolitus

– BH ehk ühiskonnakõlbulikkuse test, mis tõestab koera sobivust inimühiskonda ja tema kontrollitavust omaniku poolt;
– vähemalt üks paugukatset sisaldav koolitusala järgnevatest: KK2, IPO-V0, IPO-ZTP, IPO1, PJK1, B-katse (Upr1), BC-katse (Apr1), ZTP.

Muu

– Aretuses võib kasutada tõustandardis toodud iseloomu- ja välimikunõuetele vastava koera.
– Aretuses ei või kasutada argu ega agressiivseid koeri.
– Kui koeral on ZTP sooritatud, siis sel puhul pole teisi tulemusi eraldi vaja, v.a. südameuuring j silmauuring, sest kõigi teiste uuringute tulemuse (nagu HD, BH, näitusehinne) kuuluvad juba ZTP hinnangusse.
– Kõik aretusnõuded peava olema täidetud enne paaritust
– Tõendi koera aretuse erinõuetele vastamise ko väljastab EDÜ.

Viimati uuendatud: 6. aprill 2022