Inglise buldog

Organisatsioon (taotleja)

Inglise Boldogide TÜ

Kehtib

01.01.2022-31.12.2025 (EKL volinike koosoleku protokoll mr 5, 18.10.2021)

Terviseuuring

Enne paaritust teostatud (mõlemal vanemal): silmauuring: mitte nooremalt kui 12 kuud, kohustuslik kordusuuring iga 2 aasta tagant.
Südameuuring: mitte nooremalt kui 12 kuud, kohustuslik kordusuuring iga 3 aasta tagant.
Põlveuuring: mitte nooremalt kui 12 kuud, kohustuslik kordusuuring iga 2 aasta tagant.
Aretuses ei tohi kasutada südamehaiget looma; põlvehaiget looma, kui põlvede hinnang on 2 ja rohkem. Loomal põlvede hinnanguga 1
tuleb partnerina kasutada teist looma kelle põlvede hinnang on 0; loomal kelle BOAS aste on 3. BOAS 2 looma tuleb partnerina kasutada teist looma kelle
BOAS on 0. BOAS 1 JA BOAS 1 loomi võib paaritada; silmauuringu tulemusel katarakti diagnoosi saanud või pimedat looma ei tohi paaritada.
Ülejäänud silmaprobleemide puhul tuleb partneriks valida sama silmaprobleemi
esinemisest vaba loom; koormustestist läbikukkunud looma.

Näitusetulemus

Näitusehinne: kaks näitusehinnet erinevatelt kohtunikelt alates juuniorieast; isastel – vähemalt “suurepärane”, emastel – vähemalt väga hea”. Mõne muu maa CH tiitli omanik ei vaja näitusehinde kinnitamist.

Koolitus

– soovituslik kutsikakoolitus

Muu

– üldfüüsiline test kehtivusega 2 aastat (1 km läbimine ajaga maksimaalselt 12 minutit), testi juures viibib veterinaar, kes kontrollib koerte pulssi ja kehatemperatuuri;
– emastel koertel ei tohi teostada rohkem kui 3 keisrilõiget, Enne kolmandat keisrilõiget tuleb uuesti sooritada üldfüüsiline test
– isaste paaritusõigus tekib alates 1. eluaastast ja on seotud aretusreeglites ette nähtud terviseuuringute tegemisega.

Viimati uuendatud: 6. aprill 2022