Kutsikate kuulutused

Leonberger (alates 01.07.2024)

Organisatsioon (taotleja)

Eesti Leonbergerite Klubi & Eesti Leonbergerite Tõuühing

Kehtib

01.07.2024-30.06.2029 (EKL volinike 14.05.2024 koosolek, protokoll nr 2-2024)

Terviseuuring

-Puusadüsplaasia (HD) uuring tulemusega A, B või C. Tulemusega C koera võib kasutada juhul kui partneri tulemus on A või B.

-Küünarliigese düsplaasia (ED) uuring tulemusega 0 või 1.

-Pärilike silmahaiguste uuring tulemusega „leiuta“ päriliku katarakti (HC), PRA, RD osas. Kui uuringu käigus on tuvastatud entroopium, ektroopium või PHTVL/PHPV, siis võib koera kasutada vaid juhul kui haiguse raskusaste on vastavalt „kerge“ või „mõõdukas“ (entroopium/ektroopium) või „aste 1“ (PHTVL/PHPV) ning partneri tulemus vastava haiguse osas on „leiuta“. Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune. Paaritushetkel ei või silmauuringu tulemus olla vanem kui 24 kuud, välja arvatud juhul kui koer oli uuringu tegemise hetkel 5-aastane või vanem. Sellisel juhul silmauuringu tulemus kehtivust ei kaota.

Näitusetulemused

– Hinne “suurepärane” kahelt erinevalt ametlikult näituselt ja kohtunikult vähemalt 19 kuu vanusena. Üks näitustest peab olema rahvusvaheline näitus või erinäitus.

-Koer on aretusreeglitele vastav ka siis, kui tal on kinnitatud EST CH (Eesti Välimikutšempion) tiitel.

Koolitus

Koolitustulemused ei ole nõutud.

Muu

-Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist.

-Aretuses võib kasutada koeri vanuses 24. elukuust.

-Emasel koeral võib olla kuni 25 Eestis sündinud ja esmaregistreeritud järglast või 3 pesakonda. Kolmas pesakond on lubatud juhul, kui esimese kahe pesakonna kutsikate arv kokku jääb alla 15. Viimane pesakond registreeritakse tervikuna.

-Viimase paarituse hetkel ei või emane koer olla vanem kui 7 aastat.

-Emast koera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 10-kuune.

-Isasel koeral võib olla kuni 25 Eestis sündinud ja esmaregistreeritud järglast (viimase paarituse hetkel ei või EKL tõuraamatusse kantud kutsikate arv olla rohkem kui 20). Viimane pesakond registreeritakse tervikuna.

-Aretuseriloa taotlus peab olema eelnevalt kooskõlastatud Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ-ga. Juhul, kui kooskõlastustaotlus esitatakse vaid ühele ühingule, tuleb avaldajal taotlusest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul teavitada ka teist ühingut.

-Tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ.