Kutsikate kuulutused

Leonberger (kuni 30.06.2024)

Organisatsioon (taotleja)

Eesti Leonbergerite Klubi Eesti Leonbergerite TÜ

Kehtib

01.01.2019 – 31.12.2023 (EKL volinike 27.11.2018 koosolek, protokoll nr 9-2018). Pikendatud kuni 30.06.2024 (EKL volinike 10.10.2023 koosolek, protokoll nr 4-2023)

Terviseuuring

HD: A või B.
ED: 0 või 1.
Silmauuring: HC, PRA, RD, entroopium, ektroopium, PHTVL/PHPV tulemusega „leiuta“. Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune. Paaritushetkel ei või uuringutulemus olla vanem kui 24 kuud.

Näitusetulemused

(i) “suurepärane” kahelt erinevalt ametlikult näituselt ja kohtunikult vähemalt 19-kuusena. Üks näitustest peab rahvusvaheline või erinäitus või (ii) koer peab omama tiitlit EST CH.

Koolitus

– Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist.
– aretuses võib kasutada koeri vanuses 24. elukuust;
– emasel koeral võib olla kuni 25 Eestis sündinud ja esmaregistreeritud järglast või kolm pesakonda. Kolmas pesakond on lubatud juhul kui esimese kahe pesakonna kutsikate arv kokku jääb alla 15. Viimane pesakond registreeritakse tervikuna.
-Viimase paarituse hetkel ei või emane koer olla vanem kui 7 aastat;
– emast koera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 12- kuune;
– isasel koeral võib olla kuni 25 Eestis sündinud ja esmaregistreeritud järglast (viimase paarituse hetkel ei või EKL tõuraamatusse kantud kutsikate arv olla rohkem kui 20). Viimane pesakond registreeritakse tervikuna;
– aretuseriloa taotlus peab olema eelnevalt kooskõlastatud Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜga. Juhul, kui kooskõlastustaotlus esitatakse vaid ühele ühingule, tuleb avaldajal taotlusest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul teavitada ka teist ühingut;
– Tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ.

Muu