Kutsikate kuulutused

Prantsuse buldog

Organisatsioon (taotleja)

Prantsuse Buldogide Eesti Tõuühing

Kehtib

01.01.2023 kuni 01.01.2028 (EKL volinike koosolek 03.05.2022, protokoll nr 3)

Terviseuuring

Silmauuring tehakse vähemalt aastasele koerale ja kohustuslik kordusuuring iga 3 aasta tagant.
Südameuuring tehakse vähemalt aastasele koerale ja kohustuslik kordusuuring iga 3 aasta tagant.
Põlveuuring tehakse vähemalt aastasele koerale. Ametlik põlveuuring toimub korra elus. Kordusuuringu soovitame teha üle 3 aasta vanusele koerale.

Üldfüüsiline test – soovituslik. Mitte nooremalt kui 12 kuud, testi korrata 2 aasta tagant. 

Aretuses ei tohi kasutada  1. südamehaiget koera;  2. koera, kelle põlveuuringute tulemus on 3 ja rohkem; 3. silmauuringu tulemusel päriliku katarakti diagnoosi saanud või pimedat koera ei tohi paaritada; ülejäänud silmaprobleemide puhul tuleb partneriks valida sama silmaprobleemi esinemisest vaba koer.

Näitusetulemused

Kummalegi vanemale on kohustuslik saada kaks näitusehinnet erinevatelt kohtunikelt. Hinnangut arvestatakse alates juuniorieast: isane hinnanguga vähemalt SP (suurepärane) ja emane vähemalt VH (väga hea). Mõne muu maa CH tiitli omanik ei vaja näitusehinde kinnitamist.

Koolitus

Koolitustulemused ei ole nõutud

Muu

Isaste paaritusõigus tekib ajast, kui koer on saanud vähemalt aasta vanaks ja on seotud aretusreeglites ette nähtud terviseuuringutega.
Emaste paaritusõigus on seotud FCI seadustes olemasoleva paarituseaga ning aretusreeglites ette nähtud terviseuuringutega.
Emasele koerale võib teha maksimaalselt 3 keisrilõiget, iga vahe peab olema vähemalt 12 kuud. Esmapoegimise hetkeks ei tohi koer olla vanem kui 5 aastat.
Ühel emasel koeral võib elu jooksul olla kuni 4 pesakonda.
Sama vanemate kombinatsiooniga pesakondi võib olla kuni kaks, et hoida tõu geenibaasi laiemana. Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust. Uuringud peab kinnitama EKL poolt määratud usaldusarst.