Kutsikate kuulutused

Samojeedi koer

Organisatsioon (taotleja)

Eesti Samojeedide TÜ

Kehtib

01.06.2022- 31.05.2027 (EKL volinike koosolek 03.05.2022, protokoll nr 3)

Terviseuuring

HD: A, B või C. Tulemuse CB või CC saanud koera võib paaritada ainult tulemuse AA, AB või BB saanud koeraga.
ED: 0 v 1. Tulemuse 0/1 v 1/1 saanud koera võib paaritada ainult tulemuse 00 saanud koeraga.
Silmauuring: tulemusega „leiuta“ HC, RD, PRA, üks uuring gonioskoopiaga. Uuringutulemus ei või paaritushetkeks olla vanem, kui 24 kuud.

Näitusetulemused

Kaks näitusehinnet kahelt erinevalt kohtunikult, mõlemad SP.

Koolitus

Koolitustulemused ei ole nõutud

Muu

– Terviseuuringu-te tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 12 kuud vana.