Kutsikate kuulutused

Welsh corgi pembroke

Organisatsioon (taotleja)

Eesti Welsh Corgi`de TÜ

Kehtib

01.01.2019 -31.12.2023 (EKL Volinike koosoleku protokoll nr.7, 28.08.2018)

Terviseuuring

pärilike silmahaiguste uuring – tulemusega „leiuta“ võib kasutada ilma piiranguteta, ei tohi kasutada kahte samade silmahaiguse leidudega koera omavahel. Paaritushetkel ei või silmauuringutulemus olla vanem kui 36 kuud

Näitusetulemused

kolm näitusehinnet „suurepärane“ FCI poolt tunnustatud näituselt, millest üks peab olema saadud rahvusvaheliselt näituselt või tõu erinäituselt. Selle nõude võib asendada, kui koerale on kinnitatud Eesti Välimikutšempioni tiitel

Koolitus

Koolitustulemused ei ole nõutud

Muu

Vanus – Aretuses võib kasutada isaskoera alates 12 kuu vanusest. Emane koer võib olla paarituse hetkel minimaalselt 18. kuu vanune, ülempiir on 8 aastat. Esmakordne poegimine ei tohi toimuda peale 5. eluaasta täitumist.
Värvus – aretuses ei või kasutada koeri värvusega: d locus (dd) ehk blue dilute; tõuühing võib kahtluse korral nõuda DNA testi.
Karva pikkus – aretuses ei või kasutada pikakarvalist koera, tõuühing võib kahtluse korral nõuda DNA testi.
Muud – kõik pesakonnad, kelle vanemad ei vasta aretuseeskirjas toodud nõuetele kantakse Tõuühingu avalduse alusel MA-registrisse (mittearetuseks register).
Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.