Kutsikate kuulutused

Erakorralise üldkoosolekuga seotud blanketid (jääb varjatult alles)

Volikiri

Kandidaatide esitamine:
Volinike koosoleku kandidaadi ülesseadmise avaldus
Volinike koosoleku liikmeks kandideerimisnõusolek
Revisjonikomisjoni kandidaadi ülesseadmise avaldus
Revisjonikomisjoni kandideerimisnõusolek
Kui Sa soovid ise ennast kandidaadiks tõstatada, siis piisab kandideerimisnõusoleku täitmisest ja allkirjastamisest.