EKL teenuste hinnakiri alates 01.01.2021

Kinnitatud EKL juhatuses 05.11.2015, protokoll nr 11
Kehtib alates 01.01.2016

Täiendatud EKL juhatuses 04.05.2016, protokoll nr 5 (kood 1037B)
Muudetud EKL juhatuses 03.11.2016, protokoll nr 11 (kood 1071B, 1089A, 1089B)
Muudetud EKL juhatuses 12.01.2017, protokoll nr 1 (kood 1036)
Täiendatud EKL juhatuses 17.08.2017, protokoll nr 10 (kood 1071C)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (kood 1027A, 1027B, 1080A, 1080B, 1084, 1033 – kehtiv alates 01.01.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.02.2018, protokoll nr 4 (kood 1064 – kehtiv alates 01.03.2018)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (koodid 1053A1, 1053A2, 1053A3 – kehtiv alates 01.07.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.12.2018, protokoll nr 24 (koodid 1005, 1006, 1008A, 1008B, 1009, 1010, 1011, 1012, 1033, 1034, 1035, 1084A – kehtiv alates 01.01.2019)
Täiendatud EKL juhatuses 12.03.2020, protokoll nr 3-2020 (kood 1033A – kehtiv alates 12.03.2020)
Täiendatud EKL juhatuses 11.06.2020, protokoll nr 6-2020 (EKL saali kasutamine – kehtiv vastuvõtmise hetkest)
Muudetud EKL üldkoosolekul 15.10.2020 (EKL liikmemaksu muudatused – kehtiv alates 01.01.2021)
Täiendatud EKL juhatuses 30.12.2020, protokoll nr 12-2020 (kood 1029A – kehtiv vastuvõtmise hetkest)

Eesti Kennelliidu (EKL) liikmestaatuse saamisega seonduv

1000EKL sisseastumismaks20€
1001EKL aastane liikmemaks20€
1002EKL aastane liikmemaks välismaal elavale liikmele50€
1003EKL ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel200€
1003AEKL ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel välismaal elavale liikmele500€
1004EKL liikmesorganisatsiooni aastane liikmemaks20€

Registreerimistunnistusega seonduv

KoodTeenusHind EKL liikmeleHind mitteliikmele
1005Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine registreerimistunnistusele15 €40 €
1006Export Pedigree tagasivahetamine 5 € 20 €
1007Koera EST-registrisse kandmine15 € 30 €
1008ATäiendavad kirjad registreerimistunnistusele 2 € 6 €
1008BTõendid ja töösertifikaadid 5 €20 €
1009Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine25 €55 €

Pesakonna registreerimisega seonduv*

* tingimusel, et pesakond, kutsikate vanemad ja kasvataja täidavad Eesti Kennelliidu tõuraamatumääruse ja selle lisadega kehtestatud nõudeid

1010Kuni 3-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 15 € 40 €
10113- kuni 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 55 €105 €
1012üle 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas)100 €250 € 
1073TT lamineerimine 1 € 2 €

Tiitlite vormistamisega seonduv

1027AEST CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett)20 €40 €
1027BEST CH tiitli vormistamine (diplom)15 €30 €
1080AEST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett)20 €40 €
1080BEST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom)15 €30 €
1081ABALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett)15 €15 €
1081BBALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom)10 €10 €
1082ABALT CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett)15 €25 €
1082BBALT CH tiitli vormistamine (diplom)10 €20 €
1084Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom ja rosett)20 €40 €
1084AEesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom)15 €30 €
1085Eesti koerte LTU J CH / LTU VET CH / LTU CH tiitlitaotluste vahendamine Leedu Kennelliitu22 €
1086Eesti koerte LVA J CH / LVA VET CH / LVA CH tiitlitaotluste vahendamine Läti Kennelliitu22 €
1087Eesti koerte POL CH tiitli vahendamine Poola Kennelliitu30 €
1088Tiitlitaotluste vahendustasu3 €

Kennelnimega seonduv

1029Kennelnime vormistamise tasu (maksta koos koodiga 1030)7 €
1029AKennelnime ületoomine teisest riigist Eestisse20 €
1030Kenneli liikmemaks (ühekordne)58 €
1031Kenneli uue liikme liikmemaks (ühekordne)20 €
1032Liikme väljaarvamine kennelist20 €

Terviseuuringutega seonduv

1033Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamine düsplaasia astme määratlemiseks*21 €55€
1033ATeise FCI liikmesriigi (täisliikme) kennelorganisatsiooni usaldusarsti puusa- ja küünarliigese düsplaasia hindamise tulemuse kandmine EKL registrisse21 €55€
1034Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti käsitlemistasu160€
1035Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti kautsion**26 €65€

* EKL ei vastuta röntgenifilmide teostamise kvaliteedi eest. Ebakorrektselt tehtud piltide kirjeldamisel tuuakse välja vaid teostusvead.
** Kautsjon tagastatakse juhul, kui maksja protest rahuldatakse.

Välimikukohtuniku / koolitusestaatuse saamisega seonduv

1036EKL koolitaja pädevuseksami tasu40 €
1037AEKL välimikukohtuniku esimese eksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseksTasuta
1037BEKL katsekohtuniku pädevuseksami tasu40 €
1038EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (teine kord)10 €
1039EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (kolmas kord)16 €

Reklaami avaldamisega seonduv

1040Esikaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer”302 €
1041Tagakaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer”302 €
1042Tagakaane väliskülg (värviline) ajakirjas “Koer”453 €
1043Siselehekülg (värviline) ajakirjas “Koer”221 €
1044Siselehekülg (must-valge) ajakirjas “Koer”114 €
1045½ siselehekülge (värviline) ajakirjas “Koer”151 €
1046½ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer”61 €
1047¼ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer”31 €
1048Poster (värviline) ajakirjas “Koer”378 €
1049Reklaami kujundamine ajakirjas “Koer”+10%
1050Korduvreklaam muutmata kujul ajakirjas “Koer”-20%
1051EKL liikmesorganisatsiooni näitusereklaam A4 EKL büroo stendilTasuta
1062Reklaambanner EKL kodulehel (1 nädal) *** / ****13 €
1078Viide EKL kodulehel tootjale või teenuse pakkujale (1 nädal)4 €
1079Eesti kenneli viit kodulehelTasuta

*** alates 3 kuust -20%
**** Bänneri tingimused: (i) pildi suurus maksimaalselt 200000 baiti (~195 kB); (ii) pildi mõõtmed 120px laiust, kõrgus piiramatu; (iii) pildi formaat .jpg, .gif., .png.

Üritustega seonduv

1053A1EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi)3 €
1053A2EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib kõikide tõugude näituste ning rohkem kui 2 rühma hõlmavate rühmanäituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi)2 €
1053A3EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (erinäitused)1 €
1053BEKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma / kõkide tõugude / rahvusvaheliste näituste puhul, mille kataloogi koostamiseks ei kasutata EKL kataloogiprogrammi)5 €
1054EKL liikmesorganisatsiooni näitusele registreerimine EKL büroos+10% registreerimistasust
1089AEKL eksamite ja võistluste kalenderplaani kantud ürituste stardimaks1 €
1089BEestis korraldatavate hurtade maastikujooksuvõistluste stardimaks0.10 €

Teabe väljastamisega seonduv

1083Arhiivipäring2 € (ühe koera eest)

Registrimääruse rikkumisega seonduv

(kood 1057-1065 kuuluvad tasumisele koos kood 1010-1011 hindadega)

1057Noorema kui 15-kuuse emase koera paaritamine+ 1 000% kogumaksumusest
1058Noorema kui 18-kuuse emase koera paaritamine+ 500% kogumaksumusest
1059Noorema kui 10-kuuse isase koera paaritamine+ 1 000% kogumaksumusest
1060Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine64 € iga kutsikas
1061Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine320 € kogu pesakond
1062Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine128 € iga kutsikas
1063Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine640 € kogu pesakond
1064Kolmandal korral tõuraamatumääruse rikkumisel, tulenevalt Tõuraamatu määruse p 7 (sõltumata kutsikate arvust)640 € iga kutsikas
1065Ebaõigete andmete esitamine, esitatud andmete muutmine vm+ 200% kogumaksumusest

Muu

1070Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)1 €  
1071A Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)3 €
1071BTähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis)6 €
1071CDokumentide saatmine pakiautomaadiga Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)6 €
1072Kiirteenus (3 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuajal)200% kogu-maksumusest

EKL saali kasutamine

EKL liikmesorganisatsioon – üldkoosoleku pidaminetasuta
SAALEKL liikmesorganisatsioon tööpäeval 5 €/tund
SAAL_1EKL liikmesorganisatsioon nädalavahetusel, riigipühal10 €/tund
SAAL_2EKL välised organisatsioonid25 €/tund
EKL saali kasutamine käib vastavalt EKL saali kasutamise korrale.


MTÜ Eesti Kennelliidu pangarekvisiidid:
LHV –  IBAN: EE877700771005050067
Swedbank – IBAN: EE522200221007123183
SEB – IBAN: EE571010052044654007

Account information (Estonia), receiver: Eesti Kennelliit
LHV –  IBAN: EE877700771005050067; SWIFT/BIC: LHVBEE22
Swedbank – IBAN: EE522200221007123183; SWIFT/BIC: HABAEE2X
SEB – IBAN: EE571010052044654007; SWIFT/BIC: EEUHEE2X

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL teenuste hinnakiri alates 01.01.2021

Kinnitatud EKL juhatuses 05.11.2015, protokoll nr 11
Kehtib alates 01.01.2016

Täiendatud EKL juhatuses 04.05.2016, protokoll nr 5 (kood 1037B)
Muudetud EKL juhatuses 03.11.2016, protokoll nr 11 (kood 1071B, 1089A, 1089B)
Muudetud EKL juhatuses 12.01.2017, protokoll nr 1 (kood 1036)
Täiendatud EKL juhatuses 17.08.2017, protokoll nr 10 (kood 1071C)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (kood 1027A, 1027B, 1080A, 1080B, 1084, 1033 – kehtiv alates 01.01.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.02.2018, protokoll nr 4 (kood 1064 – kehtiv alates 01.03.2018)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (koodid 1053A1, 1053A2, 1053A3 – kehtiv alates 01.07.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.12.2018, protokoll nr 24 (koodid 1005, 1006, 1008A, 1008B, 1009, 1010, 1011, 1012, 1033, 1034, 1035, 1084A – kehtiv alates 01.01.2019)
Täiendatud EKL juhatuses 12.03.2020, protokoll nr 3-2020 (kood 1033A – kehtiv alates 12.03.2020)
Täiendatud EKL juhatuses 11.06.2020, protokoll nr 6-2020 (EKL saali kasutamine – kehtiv vastuvõtmise hetkest)
Muudetud EKL üldkoosolekul 15.10.2020 (EKL liikmemaksu muudatused – kehtiv alates 01.01.2021)
Täiendatud EKL juhatuses 30.12.2020, protokoll nr 12-2020 (kood 1029A – kehtiv vastuvõtmise hetkest)

Eesti Kennelliidu (EKL) liikmestaatuse saamisega seonduv

1000EKL sisseastumismaks20€
1001EKL aastane liikmemaks20€
1002EKL aastane liikmemaks välismaal elavale liikmele50€
1003EKL ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel200€
1003AEKL ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel välismaal elavale liikmele500€
1004EKL liikmesorganisatsiooni aastane liikmemaks20€

Registreerimistunnistusega seonduv

KoodTeenusHind EKL liikmeleHind mitteliikmele
1005Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine registreerimistunnistusele15 €40 €
1006Export Pedigree tagasivahetamine 5 € 20 €
1007Koera EST-registrisse kandmine15 € 30 €
1008ATäiendavad kirjad registreerimistunnistusele 2 € 6 €
1008BTõendid ja töösertifikaadid 5 €20 €
1009Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine25 €55 €

Pesakonna registreerimisega seonduv*

* tingimusel, et pesakond, kutsikate vanemad ja kasvataja täidavad Eesti Kennelliidu tõuraamatumääruse ja selle lisadega kehtestatud nõudeid

1010Kuni 3-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 15 € 40 €
10113- kuni 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 55 €105 €
1012üle 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas)100 €250 € 
1073TT lamineerimine 1 € 2 €

Tiitlite vormistamisega seonduv

1027AEST CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett)20 €40 €
1027BEST CH tiitli vormistamine (diplom)15 €30 €
1080AEST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett)20 €40 €
1080BEST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom)15 €30 €
1081ABALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett)15 €15 €
1081BBALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom)10 €10 €
1082ABALT CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett)15 €25 €
1082BBALT CH tiitli vormistamine (diplom)10 €20 €
1084Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom ja rosett)20 €40 €
1084AEesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom)15 €30 €
1085Eesti koerte LTU J CH / LTU VET CH / LTU CH tiitlitaotluste vahendamine Leedu Kennelliitu22 €
1086Eesti koerte LVA J CH / LVA VET CH / LVA CH tiitlitaotluste vahendamine Läti Kennelliitu22 €
1087Eesti koerte POL CH tiitli vahendamine Poola Kennelliitu30 €
1088Tiitlitaotluste vahendustasu3 €

Kennelnimega seonduv

1029Kennelnime vormistamise tasu (maksta koos koodiga 1030)7 €
1029AKennelnime ületoomine teisest riigist Eestisse20 €
1030Kenneli liikmemaks (ühekordne)58 €
1031Kenneli uue liikme liikmemaks (ühekordne)20 €
1032Liikme väljaarvamine kennelist20 €

Terviseuuringutega seonduv

1033Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamine düsplaasia astme määratlemiseks*21 €55€
1033ATeise FCI liikmesriigi (täisliikme) kennelorganisatsiooni usaldusarsti puusa- ja küünarliigese düsplaasia hindamise tulemuse kandmine EKL registrisse21 €55€
1034Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti käsitlemistasu160€
1035Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti kautsion**26 €65€

* EKL ei vastuta röntgenifilmide teostamise kvaliteedi eest. Ebakorrektselt tehtud piltide kirjeldamisel tuuakse välja vaid teostusvead.
** Kautsjon tagastatakse juhul, kui maksja protest rahuldatakse.

Välimikukohtuniku / koolitusestaatuse saamisega seonduv

1036EKL koolitaja pädevuseksami tasu40 €
1037AEKL välimikukohtuniku esimese eksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseksTasuta
1037BEKL katsekohtuniku pädevuseksami tasu40 €
1038EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (teine kord)10 €
1039EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (kolmas kord)16 €

Reklaami avaldamisega seonduv

1040Esikaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer”302 €
1041Tagakaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer”302 €
1042Tagakaane väliskülg (värviline) ajakirjas “Koer”453 €
1043Siselehekülg (värviline) ajakirjas “Koer”221 €
1044Siselehekülg (must-valge) ajakirjas “Koer”114 €
1045½ siselehekülge (värviline) ajakirjas “Koer”151 €
1046½ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer”61 €
1047¼ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer”31 €
1048Poster (värviline) ajakirjas “Koer”378 €
1049Reklaami kujundamine ajakirjas “Koer”+10%
1050Korduvreklaam muutmata kujul ajakirjas “Koer”-20%
1051EKL liikmesorganisatsiooni näitusereklaam A4 EKL büroo stendilTasuta
1062Reklaambanner EKL kodulehel (1 nädal) *** / ****13 €
1078Viide EKL kodulehel tootjale või teenuse pakkujale (1 nädal)4 €
1079Eesti kenneli viit kodulehelTasuta

*** alates 3 kuust -20%
**** Bänneri tingimused: (i) pildi suurus maksimaalselt 200000 baiti (~195 kB); (ii) pildi mõõtmed 120px laiust, kõrgus piiramatu; (iii) pildi formaat .jpg, .gif., .png.

Üritustega seonduv

1053A1EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi)3 €
1053A2EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib kõikide tõugude näituste ning rohkem kui 2 rühma hõlmavate rühmanäituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi)2 €
1053A3EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (erinäitused)1 €
1053BEKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma / kõkide tõugude / rahvusvaheliste näituste puhul, mille kataloogi koostamiseks ei kasutata EKL kataloogiprogrammi)5 €
1054EKL liikmesorganisatsiooni näitusele registreerimine EKL büroos+10% registreerimistasust
1089AEKL eksamite ja võistluste kalenderplaani kantud ürituste stardimaks1 €
1089BEestis korraldatavate hurtade maastikujooksuvõistluste stardimaks0.10 €

Teabe väljastamisega seonduv

1083Arhiivipäring2 € (ühe koera eest)

Registrimääruse rikkumisega seonduv

(kood 1057-1065 kuuluvad tasumisele koos kood 1010-1011 hindadega)

1057Noorema kui 15-kuuse emase koera paaritamine+ 1 000% kogumaksumusest
1058Noorema kui 18-kuuse emase koera paaritamine+ 500% kogumaksumusest
1059Noorema kui 10-kuuse isase koera paaritamine+ 1 000% kogumaksumusest
1060Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine64 € iga kutsikas
1061Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine320 € kogu pesakond
1062Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine128 € iga kutsikas
1063Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine640 € kogu pesakond
1064Kolmandal korral tõuraamatumääruse rikkumisel, tulenevalt Tõuraamatu määruse p 7 (sõltumata kutsikate arvust)640 € iga kutsikas
1065Ebaõigete andmete esitamine, esitatud andmete muutmine vm+ 200% kogumaksumusest

Muu

1070Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)1 €  
1071A Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)3 €
1071BTähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis)6 €
1071CDokumentide saatmine pakiautomaadiga Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)6 €
1072Kiirteenus (3 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuajal)200% kogu-maksumusest

EKL saali kasutamine

EKL liikmesorganisatsioon – üldkoosoleku pidaminetasuta
SAALEKL liikmesorganisatsioon tööpäeval 5 €/tund
SAAL_1EKL liikmesorganisatsioon nädalavahetusel, riigipühal10 €/tund
SAAL_2EKL välised organisatsioonid25 €/tund
EKL saali kasutamine käib vastavalt EKL saali kasutamise korrale.


MTÜ Eesti Kennelliidu pangarekvisiidid:
LHV –  IBAN: EE877700771005050067
Swedbank – IBAN: EE522200221007123183
SEB – IBAN: EE571010052044654007

Account information (Estonia), receiver: Eesti Kennelliit
LHV –  IBAN: EE877700771005050067; SWIFT/BIC: LHVBEE22
Swedbank – IBAN: EE522200221007123183; SWIFT/BIC: HABAEE2X
SEB – IBAN: EE571010052044654007; SWIFT/BIC: EEUHEE2X