Erakorraline üldkoosolek 13.12.2020 – JÄÄB ÄRA

Uus erakorralise üldkoosoleku toimumise aeg antakse teada esimesel võimalusel. Jälgime Covid-19 arenguid ja uus aeg võib jääda vahemikku jaanuar-aprill 2021.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
27.11.2020

MTÜ Eesti Kennelliit (registrikood 80085275, aadress Alajaama 8, 11314 Tallinn) (edaspidi EKL) juhatus kutsub kokku EKL liikmete erakorralise üldkoosoleku pühapäeval, 13.12.2020 algusega kell 12:00  Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja (E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn).

Vastavalt EKL juhatuse 26.11.2020 elektroonse hääletuse otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. EKL üldkoosolekul ja EKL volinike koosolekul läbiviidavate isikuvalimiste reglemendi kinnitamine
2. EKL 15.10.2020 üldkoosoleku osas laekunud protestid
3. EKL volinike koosoleku valimised
4. EKL revisjonikomisjoni liikmete valimised

EKL erakorralisel üldkoosolekul saavad osaleda need, kes on koosoleku ajaks liikmete nimekirja kantud ehk kelle liikmeks astumise on EKL juhatus kinnitanud. 

Üldkoosoleku operatiivseks korraldamiseks ja seoses viirusohtliku perioodiga palume tungivalt edastada volikirjad ja info juriidilisest isikust liikmete esindaja kohta eelnevalt, hiljemalt 10.12.2020 kell 18:00:
digitaalallkirjastatud kujul e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee ja
paberkandjal EKL büroosse (Alajaama 8, Tallinn, E-N 12:00-18:00).

Tulenevalt piirangutest palume kõigil erakorralisele üldkoosolekule tulijatel oma osalemisest eelnevalt teada anda e-posti aadressil ekl@kennelliit.ee.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 13.12.2020 kell 10:00 üldkoosoleku toimumise kohas. EKL liikmel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Juriidiliste isikute esindajatel lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte.

EKL üldkoosolekuga seotud materjalide ja informatsiooniga on võimalik tutvuda EKL veebilehel https://kennelliit.ee/erakorraline-uldkoosolek-13-12-2020/ .

EKL volinike koosoleku ja EKL revisjonikomisjoni liikmete kandidatuuridega seotud dokumendid palume edastada e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee.

P.S. Et kõik tunneks end viiruseohtlikul ajal turvalisemalt jää halva enesetunde ja haigussümptomitega koju!

EKL juhatus


Oluline info seoses erakorralise üldkoosolekuga:

Palume tungivalt edastada volikirjad eelnevalt
(hiljemalt 10.12.2020 kell 18:00):
digitaalallkirjastatult e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee,
paberkandjal EKL büroosse (Alajaama 8, Tallinn, E-N 12:00-18:00).

Tulenevalt piirangutest palume kõigil erakorralisele üldkoosolekule tulijatel oma osalemisest eelnevalt teada anda e-posti aadressil ekl@kennelliit.ee.


Blanketid:

13.12.2020 volikiri (word file)


EKL volinike koosoleku kandidaadid:

  1. Tammeleht, Häli

EKL revisjonikomisjoni kandidaadid:

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Erakorraline üldkoosolek 13.12.2020 – JÄÄB ÄRA

Uus erakorralise üldkoosoleku toimumise aeg antakse teada esimesel võimalusel. Jälgime Covid-19 arenguid ja uus aeg võib jääda vahemikku jaanuar-aprill 2021.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
27.11.2020

MTÜ Eesti Kennelliit (registrikood 80085275, aadress Alajaama 8, 11314 Tallinn) (edaspidi EKL) juhatus kutsub kokku EKL liikmete erakorralise üldkoosoleku pühapäeval, 13.12.2020 algusega kell 12:00  Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja (E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn).

Vastavalt EKL juhatuse 26.11.2020 elektroonse hääletuse otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. EKL üldkoosolekul ja EKL volinike koosolekul läbiviidavate isikuvalimiste reglemendi kinnitamine
2. EKL 15.10.2020 üldkoosoleku osas laekunud protestid
3. EKL volinike koosoleku valimised
4. EKL revisjonikomisjoni liikmete valimised

EKL erakorralisel üldkoosolekul saavad osaleda need, kes on koosoleku ajaks liikmete nimekirja kantud ehk kelle liikmeks astumise on EKL juhatus kinnitanud. 

Üldkoosoleku operatiivseks korraldamiseks ja seoses viirusohtliku perioodiga palume tungivalt edastada volikirjad ja info juriidilisest isikust liikmete esindaja kohta eelnevalt, hiljemalt 10.12.2020 kell 18:00:
digitaalallkirjastatud kujul e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee ja
paberkandjal EKL büroosse (Alajaama 8, Tallinn, E-N 12:00-18:00).

Tulenevalt piirangutest palume kõigil erakorralisele üldkoosolekule tulijatel oma osalemisest eelnevalt teada anda e-posti aadressil ekl@kennelliit.ee.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 13.12.2020 kell 10:00 üldkoosoleku toimumise kohas. EKL liikmel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Juriidiliste isikute esindajatel lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte.

EKL üldkoosolekuga seotud materjalide ja informatsiooniga on võimalik tutvuda EKL veebilehel https://kennelliit.ee/erakorraline-uldkoosolek-13-12-2020/ .

EKL volinike koosoleku ja EKL revisjonikomisjoni liikmete kandidatuuridega seotud dokumendid palume edastada e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee.

P.S. Et kõik tunneks end viiruseohtlikul ajal turvalisemalt jää halva enesetunde ja haigussümptomitega koju!

EKL juhatus


Oluline info seoses erakorralise üldkoosolekuga:

Palume tungivalt edastada volikirjad eelnevalt
(hiljemalt 10.12.2020 kell 18:00):
digitaalallkirjastatult e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee,
paberkandjal EKL büroosse (Alajaama 8, Tallinn, E-N 12:00-18:00).

Tulenevalt piirangutest palume kõigil erakorralisele üldkoosolekule tulijatel oma osalemisest eelnevalt teada anda e-posti aadressil ekl@kennelliit.ee.


Blanketid:

13.12.2020 volikiri (word file)


EKL volinike koosoleku kandidaadid:

  1. Tammeleht, Häli

EKL revisjonikomisjoni kandidaadid: