Eesti Kennelliidu üldkoosolek

17.09.17 -
KUMU auditoorium, Tallinn

Eesti Kennelliidu korraline üldkoosolek toimub 17.09.2017 kell 12.00 Tallinnas KUMU auditooriumis.

Koosolekul osalejate ning omakäeliselt allkirjastatud originaal-volikirjade registreerimine algab kell 11.00. Digitaalselt allkirjastatud volitused ja kandideerimisnõusolekud palume saata eelnevalt aadressile ekl@kennelliit.ee .

PÄEVAKORD:

A. Protseduurilised küsimused: koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine.

B. EKL üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.

1. EKL volinike koosoleku juhataja aruanne.

2. EKL juhatuse esimehe aruanne.

3. EKL revisjonikomisjoni aruanne.

4. EKL volinike ja volinike koosoleku asendusliikmete tagasikutsumine ning uute EKL volinike valimised. EKL volinike kandidaadid.

5. EKL volinike koosolekule volituste andmine EKL juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ning EKL juhatuse uute liikmete valimiseks.

6. EKL revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ja EKL revisjonikomsjoni uute liikmete valimine. EKL revisjonikomisjoni kandidaadid.

 

EKL valimiste reglement

EKL volinikuks kandideerimise nõusolek

EKL revisjonikomisjoni liikmeks kandideerimise nõusolek

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Eesti Kennelliidu üldkoosolek

17.09.17 -
KUMU auditoorium, Tallinn

Eesti Kennelliidu korraline üldkoosolek toimub 17.09.2017 kell 12.00 Tallinnas KUMU auditooriumis.

Koosolekul osalejate ning omakäeliselt allkirjastatud originaal-volikirjade registreerimine algab kell 11.00. Digitaalselt allkirjastatud volitused ja kandideerimisnõusolekud palume saata eelnevalt aadressile ekl@kennelliit.ee .

PÄEVAKORD:

A. Protseduurilised küsimused: koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine.

B. EKL üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.

1. EKL volinike koosoleku juhataja aruanne.

2. EKL juhatuse esimehe aruanne.

3. EKL revisjonikomisjoni aruanne.

4. EKL volinike ja volinike koosoleku asendusliikmete tagasikutsumine ning uute EKL volinike valimised. EKL volinike kandidaadid.

5. EKL volinike koosolekule volituste andmine EKL juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ning EKL juhatuse uute liikmete valimiseks.

6. EKL revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ja EKL revisjonikomsjoni uute liikmete valimine. EKL revisjonikomisjoni kandidaadid.

 

EKL valimiste reglement

EKL volinikuks kandideerimise nõusolek

EKL revisjonikomisjoni liikmeks kandideerimise nõusolek