Allüksused

Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) allüksused moodustatakse EKL põhikirja  osa 5 “Allüksused” alusel. Allüksus luuakse EKL volinike koosoleku otsusega. Kõik allüksused järgivad oma töös EKL põhikirja, EKL allüksuste reglementi ning oma allüksuse põhimäärust. Allüksuse põhimäärus jõustub peale selle vastuvõtmist allüksuse üldkoosolekul ja kinnitamist EKL volinike koosoleku poolt.

EKL allüksused on:

 • EKL hurtade raja- ja maastikujooksu kohtunike kogu
 • EKL karjakoerte kogu
 • EKL koerte koolitust koordineeriv kogu
 • EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu
 • EKL noortekogu
 • EKL ringikorraldajate kogu
 • EKL välimikukohtunike kogu

 

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Allüksused

Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) allüksused moodustatakse EKL põhikirja  osa 5 “Allüksused” alusel. Allüksus luuakse EKL volinike koosoleku otsusega. Kõik allüksused järgivad oma töös EKL põhikirja, EKL allüksuste reglementi ning oma allüksuse põhimäärust. Allüksuse põhimäärus jõustub peale selle vastuvõtmist allüksuse üldkoosolekul ja kinnitamist EKL volinike koosoleku poolt.

EKL allüksused on:

 • EKL hurtade raja- ja maastikujooksu kohtunike kogu
 • EKL karjakoerte kogu
 • EKL koerte koolitust koordineeriv kogu
 • EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu
 • EKL noortekogu
 • EKL ringikorraldajate kogu
 • EKL välimikukohtunike kogu