EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu

EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu eestseisus:

Marika Proover (esimees): ekl.sleddogs@gmail.com
Margus Harak
Anastassia Isküll
Martin Kreek
Liane Lubi

EKL-PKKK tegevusega seotud dokumendid:

EKL-PKKK veokatsete eeskiri

EKL-PKKK eestseisuse ja üldkoosolekute protokollid:

on nähtavad aadressil: https://online.kennelliit.ee


EKL PKKK korraldab 18.09.2021 kell 11:00 Kõrvemaal veokatsekohtuniku erikoolituse. Koolituse kestus on ca 4h, kohtade arv on piiratud (5-6 inimest). Koolitus lõppeb teooriaeksamiga,  mis toimub vähemalt nädal aega hiljem, kuid mitte enam kui kuu aega peale erikoolitust.


Veokatsekohtunike erikoolitusel käsitletakse veokatse korraldamise eesmärke ning veokatse eeskirja tõlgendamist ja kohaldamist. Veokatsekohtunike erikoolitusel tutvustatakse ka kohtuniku õigusi ja kohustusi ning ülesandeid enne veokatset, selle ajal ja järel. Lisaks pööratakse eraldi tähelepanu kohtuniku käitumise ja -eetika alustele.

Vastavalt EKL põhjamaiste kelgukoerte veokatsekohtuniku statuudile peab veokatsekohtuniku erikoolitusele pääseja:
1. olema vähemalt 21. aastane;
2. omama alalist elukohta Eestis;
3. valdama eesti keelt kohtuniku tööks piisaval tasemel;
4. olema EKL-i ja EKL PKKK liige;
5. olema olnud aktiivne liige EKL liikmeks olevas põhjamaiste kelgukoerte tõuühingus või veospordi klubis.
6. olema sooritanud katsekohtuniku ja koolitaja põhikursuse teooriaeksami positiivsele tulemusele.

Huvilistel palume saata vabas vormis sooviavaldus veokatsekohtuniku erikoolitusel osalemiseks aadressil ekl.sleddogs@gmail.com
Avalduses palume ära märkida põhjamaiste kelgukoerte tõuühing või veospordi klubi, mille aktiivne liige te olete (EKL PKKK-l on õigus küsida antud ühingutelt soovitust kohtunikukandidaadi sobivuse kohta). Avaldusele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist, tõend EKL-i liikmelisuse kohta ning tõend katsekohtuniku ja koolitaja põhikursuse teooriaeksami sooritamise kohta.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu

EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu eestseisus:

Marika Proover (esimees): ekl.sleddogs@gmail.com
Margus Harak
Anastassia Isküll
Martin Kreek
Liane Lubi

EKL-PKKK tegevusega seotud dokumendid:

EKL-PKKK veokatsete eeskiri

EKL-PKKK eestseisuse ja üldkoosolekute protokollid:

on nähtavad aadressil: https://online.kennelliit.ee


EKL PKKK korraldab 18.09.2021 kell 11:00 Kõrvemaal veokatsekohtuniku erikoolituse. Koolituse kestus on ca 4h, kohtade arv on piiratud (5-6 inimest). Koolitus lõppeb teooriaeksamiga,  mis toimub vähemalt nädal aega hiljem, kuid mitte enam kui kuu aega peale erikoolitust.


Veokatsekohtunike erikoolitusel käsitletakse veokatse korraldamise eesmärke ning veokatse eeskirja tõlgendamist ja kohaldamist. Veokatsekohtunike erikoolitusel tutvustatakse ka kohtuniku õigusi ja kohustusi ning ülesandeid enne veokatset, selle ajal ja järel. Lisaks pööratakse eraldi tähelepanu kohtuniku käitumise ja -eetika alustele.

Vastavalt EKL põhjamaiste kelgukoerte veokatsekohtuniku statuudile peab veokatsekohtuniku erikoolitusele pääseja:
1. olema vähemalt 21. aastane;
2. omama alalist elukohta Eestis;
3. valdama eesti keelt kohtuniku tööks piisaval tasemel;
4. olema EKL-i ja EKL PKKK liige;
5. olema olnud aktiivne liige EKL liikmeks olevas põhjamaiste kelgukoerte tõuühingus või veospordi klubis.
6. olema sooritanud katsekohtuniku ja koolitaja põhikursuse teooriaeksami positiivsele tulemusele.

Huvilistel palume saata vabas vormis sooviavaldus veokatsekohtuniku erikoolitusel osalemiseks aadressil ekl.sleddogs@gmail.com
Avalduses palume ära märkida põhjamaiste kelgukoerte tõuühing või veospordi klubi, mille aktiivne liige te olete (EKL PKKK-l on õigus küsida antud ühingutelt soovitust kohtunikukandidaadi sobivuse kohta). Avaldusele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist, tõend EKL-i liikmelisuse kohta ning tõend katsekohtuniku ja koolitaja põhikursuse teooriaeksami sooritamise kohta.