Kasvatajale

Eesti Kennelliidu põhikiri

EKL valimiste reglement

FCI sisekorraeeskirjad (tõlge)

Aretus:

EKL tõuraamatu määrus (kehtiv alates 25.05.2021)
EKL tõuraamatu määrus (varasem versioon)

EKL tõuraamatu määruse lisa 1 FCI ringkiri 4-2012 ning ristatavate tõugude/tõuvariatsioonide nimekiri

EKL tõuraamatu määruse_lisa2 – tõukohased aretuserinõuded

EKL tõuraamatu määruse lisa 3 “Aretuseeskirja koostamise juhend”

EKL tõuraamatu määruse lisa 5 “Pesakonna registreerimiseks esitatavad dokumendid”

EKL tõuraamatu määruse lisa 6 “EKL mitte-aretuseks (MA) registri eeskiri”

EKL kennelnimemäärus

Eesti hagija avatud tõuraamatu kaudu tõugu võtmise kord

EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhend

FCI rahvusvahelised tõuaretusreegilid (tõlge)

Laboklin’i terviseuuringute blankett

Näitused:

EKL näituste eeskiri (alates 01.09.2020)
Lisa 1: EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide standard.
Lisa 2: EKL kalenderplaani kantud üritusel osalemiseks koertele esitatavad vaktsineerimisnõuded (alates 11.02.2021)
EKL/FCI poolt määratud osalemiskeelud.

Balti Võitja statuut

Eestis jahiks kasutatavad koeratõud

EKL jõulushow statuut

EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri

EKL edukaima näitusekoera ja –koerakasvataja konkursi statuut

Tiitlid:

EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuut

Terviseuuringud/veterinaaria:

EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute teostamise kord 

EKL põlveuuringute teostamise kord

EKL teadus-aretusnõukogu töökord

Varia:

EKL teenetemärkide statuut

EKL kangelaskoera statuut

EKLi kodulehel ostu-müügi kuulutuse avaldamise kord

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Kasvatajale

Eesti Kennelliidu põhikiri

EKL valimiste reglement

FCI sisekorraeeskirjad (tõlge)

Aretus:

EKL tõuraamatu määrus (kehtiv alates 25.05.2021)
EKL tõuraamatu määrus (varasem versioon)

EKL tõuraamatu määruse lisa 1 FCI ringkiri 4-2012 ning ristatavate tõugude/tõuvariatsioonide nimekiri

EKL tõuraamatu määruse_lisa2 – tõukohased aretuserinõuded

EKL tõuraamatu määruse lisa 3 “Aretuseeskirja koostamise juhend”

EKL tõuraamatu määruse lisa 5 “Pesakonna registreerimiseks esitatavad dokumendid”

EKL tõuraamatu määruse lisa 6 “EKL mitte-aretuseks (MA) registri eeskiri”

EKL kennelnimemäärus

Eesti hagija avatud tõuraamatu kaudu tõugu võtmise kord

EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhend

FCI rahvusvahelised tõuaretusreegilid (tõlge)

Laboklin’i terviseuuringute blankett

Näitused:

EKL näituste eeskiri (alates 01.09.2020)
Lisa 1: EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide standard.
Lisa 2: EKL kalenderplaani kantud üritusel osalemiseks koertele esitatavad vaktsineerimisnõuded (alates 11.02.2021)
EKL/FCI poolt määratud osalemiskeelud.

Balti Võitja statuut

Eestis jahiks kasutatavad koeratõud

EKL jõulushow statuut

EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri

EKL edukaima näitusekoera ja –koerakasvataja konkursi statuut

Tiitlid:

EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuut

Terviseuuringud/veterinaaria:

EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute teostamise kord 

EKL põlveuuringute teostamise kord

EKL teadus-aretusnõukogu töökord

Varia:

EKL teenetemärkide statuut

EKL kangelaskoera statuut

EKLi kodulehel ostu-müügi kuulutuse avaldamise kord