Sõnakuulelikkuse koolitus

Sõnakuulelikkuse (SK) koolituse eesmärgiks on õpetada koerale sobilikku

käitumist ja sõnakuulelikkust ning koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.

Eriline tähelepanu SK koolituses on pööratud n-ö „kaugjuhtimisele“ ehk koera soovile alluda käskudele ka siis, kui ta on ilma rihmata ning juhist eemal.

EKL sõnakuulelikkuse eeskirjad ja võistluste korraldamise juhend

KOERTE SÕNAKUULELIKKUSE VÕISTLUSTE/ EKSAMITE EESKIRJAD JA JUHENDID (kehtivad alates 1.01.2014)

KOERTE SÕNAKUULELIKKUSE (SK) VÕISTLUSTE JA EKSAMITE KORRALDAMISE JUHEND (kehtivad alates 1.01.2014)

ÜLDISED EESKIRJAD OSALEMAKS SÕNAKUULELIKKUSE VÕISTLUSTEL JA EKSAMITEL ALGKLASSIS, KLASSIDES 1 ja 2

Sõnakuulelikkuse klasside üleminekud seoses uute eeskirjade kehtimahakkamisega alates 1.01.2014

RAHVUSVAHELISE KLASSI EESKIRJAD

HINDAMISLEHED: ALG, SK1, SK2, SK3

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Sõnakuulelikkuse koolitus

Sõnakuulelikkuse (SK) koolituse eesmärgiks on õpetada koerale sobilikku

käitumist ja sõnakuulelikkust ning koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.

Eriline tähelepanu SK koolituses on pööratud n-ö „kaugjuhtimisele“ ehk koera soovile alluda käskudele ka siis, kui ta on ilma rihmata ning juhist eemal.

EKL sõnakuulelikkuse eeskirjad ja võistluste korraldamise juhend

KOERTE SÕNAKUULELIKKUSE VÕISTLUSTE/ EKSAMITE EESKIRJAD JA JUHENDID (kehtivad alates 1.01.2014)

KOERTE SÕNAKUULELIKKUSE (SK) VÕISTLUSTE JA EKSAMITE KORRALDAMISE JUHEND (kehtivad alates 1.01.2014)

ÜLDISED EESKIRJAD OSALEMAKS SÕNAKUULELIKKUSE VÕISTLUSTEL JA EKSAMITEL ALGKLASSIS, KLASSIDES 1 ja 2

Sõnakuulelikkuse klasside üleminekud seoses uute eeskirjade kehtimahakkamisega alates 1.01.2014

RAHVUSVAHELISE KLASSI EESKIRJAD

HINDAMISLEHED: ALG, SK1, SK2, SK3