24.05.2014 sõlmiti Moletais (Leedu) Balti kennelliitude koostööleping ja allkirjastati “Balti Võitja” statuut.

Nagu paljud meie liikmed juba teavad, olid viimase aasta jooksul suhted Balti riikide kennelliitude vahel üsna pingelised. Riikidevahelise koostöö aluseks olev Balti Leping sõlmiti ligi kakskümmend aastat tagasi (aastal 1997) Palangas (Leedu) ning on mõistetav, et sellele järgnenud aasta(kümne)te jooksul on ajad ja inimesed muutunud ning tahest-tahtmata ka omavahelisi möödarääkimisi tekkinud. Arusaamatusi saab lahendada aga vaid nende selgeksrääkimisega. Kõigi osapoolte kahjuks venis otsustusvõimetuse periood terve aasta ning suhted kiskusid seetõttu tõsiselt kiiva ja olukord muutus kriitiliseks. Tekkis lausa oht, et Balti riikide ühisnäitus „Balti Võitja“ on kadumas. Eelnevast tulenevalt nentis EKL juhatus selle aasta märtsis, et viimane hetk on otsustavalt tegutsema hakata ning Balti riikide kennelmaailma koostöö päästa.

EKL juhatus alustas läbirääkimisi meie Läti ja Leedu parneritega ning ühiselt jõuti otsusele, et uuendatud Balti Leping ning näituse „Balti Võitja“ statuut võiksid allkirjastatud saada kahe eraldi dokumendina. Eesti hooleks jäi Balti Lepingu tekst, kus suure töö tegi ära Maris Siilmann. Loodud dokument käis partnerite vahel kooskõlastusringil ning 24. mail 2014 jõudiski kätte aeg ühistööna valminud leping ja statuut Leedus Moletais „Balti Võitja“ näitusel allkirjastada. Eesti poolt kirjutas dokumentidele alla EKL juhatuse esimees Astrid Lundava, Läti poolt LKF president Vija Klucniece ning Leedu poolt LKD president Ramune Kazlauskaite. Omaette sümboolne oli see, et lepingu ja statuudi allkirjastamise juures viibis ka FCI asepresident Gerard Jipping, kes andis Balti koostööle kaasa omapoolsed soojad soovid.

Seega on mul suur rõõm teatada, et kolme Balti riigi vaheline koostöö jätkub edukalt ning loodetavasti senisest veelgi aktiivsemalt. Selle kinnitusena anti „Balti Võitja 2014“ lõputseremoonial ürituse lipp üle meie näitusetoimkonna esimehele Marko Lepasaarele ning 2015. aasta „Balti Võitja“ toimub seniseid toredaid traditsioone jätkates Tallinnas.

Nüüd veidi lähemalt ka uuenenud Balti Lepingu ning „Balti Võitja“ statuudiga kaasnevatest muudatustest (lepingute täistekstide tõlked leiad käesoleva ajakirja lehtedelt):

–          Kupeeritud koerte osalemine näitustel. Üheks tõsisemaks „tüliõunaks“ on viimase aasta jooksul olnud kupeeritud kõrvade ja/või sabaga koerte näitustel osalemine või selle keelustamine ning eelnevast tulenevad piirangud Balti tšempionitiitlite saamisel. Loodetavasti aitavad uus leping ja näitusestatuut nüüd „ehitada rahukiriku keset küla“. Kõigil „Balti Võitja“ näitustel (sh. ka Eestis) võivad osaleda ka kupeeritud koerad, oma sünni- ja päritolumaast sõltumatuna. Samuti on kokku lepitud eritingimused, mille alusel kupeeritud koerad (kes ei saa Eestis näitustel osaleda ning seega Eesti tiitlitele kandideerida) vormistada Balti tšempionitiitleid.

–          Muutus rahvusvahelistele näitustele läbi oma maa kennelliidu registreerimise kord. Erinevalt 1997. aastast on tänapäeval rahvusvaheliste maksete tegemine lihtne ja üsna odav. Eelnevast tulenevalt ei peetud kennelliitude kaudu näitustele registreerimise jätkamist mõttekaks.

–          Muutusid Balti (Juunior, Veteran, välimiku) tšempionite kinnitamise hinnad. Uue võimalusena pakutakse tiitli kinnitamist ilma rosetita. Edaspidi on Balti Juuniortšempioni ning Balti Veterantšempioni kinnitamise tasu 15 EUR (rosetiga)/10 EUR (ilma rosetita) ning BALT CH tiitli kinnitamise tasu on 25 EUR (rosetiga)/20 EUR (ilma rosetita).

–          Lepiti kokku, et kõigi Balti riikide kohtunikud ning ringikorraldajad saavad edaspidi teiste Balti riikide näitustele siseneda tasuta (sisenemisõigust tõendab kohtuniku/ringikorraldaja kaart).

 

Astrid Lundava
EKL juhatuse esimees

/artikkel avaldatud ajakirjas “Koer” 2-2014 /

Allkirjastatud dokumentide tõlked:

Balti kennelliitude vaheline koostööleping

Näituse “Balti Võitja” statuut

 

 

.

Pärilike silmahaiguste uuringupäev koostöös ECVO diplomaadi dr. Elina Pietilä’ga

Eesti Kennelliit ja Eesti Kennellidu teadusnõukogu korraldavad koostöös ECVO (European College of Veterinary Ophtalmologists) diplomaadi dr. Elina Pietilä’ga pärilike silmahaiguste uuringupäeva, mis toimub 12.06.2014 Tallinnas Tiina Toometi Loomakliiniku ruumides (Sõle 3).

Uuringu läbinud koertele väljastatakse rahvusvaheliselt tunnustatud ECVO pärilike silmahaiguste uuringute sertifikaat. Uuringupäeval tavauuringu tegemise tasu on 55 EUR/koer (EKL liikmele soodushind 35 EUR/koer), koos gonioskoopiaga 110 EUR/koer (EKL liikmele soodushind 90 EUR/koer).

Uuringupäeval saab osaleda kuni 40 koera (nõutud eelregistreerimine). Registreerimiseks saatke vastavasisuline soov (peab sisaldama uuringule tuleva koera tõugu, registrinumbrit, nime, id-märgistuse numbrit) aadressile ekl@kennelliit.ee . Juhul, kui soovitakse koerale teostada uuring koos gonioskoopiaga, palume see registreerimisel eraldi ära märkida.
NB! Koer loetakse uuringupäevale registreerunuks pärast seda, kui on tasutud EKL poolt väljastatud uuringupäeval osalemise arve. Registreerimine toimub kuni 09.06.2014 või kuni kohtade täitumiseni.

Dr. Pietilä on Põhjamaade oftomoloogide paneeli liige aastast 2006 ning ECVO diplomaat aastast 2011. Igapäevaselt töötab ta veterinaarina ning ülikoolis oftomoloogiaõppejõuna.

Lisainfo ja registreerimine: ekl@kennelliit.ee

Sisulised muudatused tõuraamatumääruses

Vastavalt 29.01.2014 toimunud EKL volinike koosoleku otsusele kehtivad alates vastuvõtmise hetkest järgmised EKL tõuraamatumääruse sisulised muudatused (kehtivad vastuvõtmise hetkest):

  • kasvataja ei või anda oma samatõulistele kasvandikele ühesuguseid nimesid.
  • kõik koerad, kes on sündinud alates 01.01.2014 peavad olema märgistatud mikrokiibiga. Kasvataja võib lisaks taotleda igale kutsikale ID-tätoveeringu numbri.
  • emast võib ühel innaajal paaritada mitme samatõulise isasega. Mitme isasega paaritamise korral tuleb kasvatajal sellest teavitada EKL bürood kirjalikult enne paaritust. Pesakonna registreerimisel tuleb koos pesakonna registreerimisavaldusega esitada kõigi aretuses kasutatud isaste, emase ja kutsikate põlvnemisuuringute tulemused. Põlvnemisuuringud tuleb läbi viia vastavalt EKL tõukoerte põlvnemisuuringute teostamise juhendile.
  • sama vanemate kombinatsiooni võib aretuses kasutada kuni kolm korda.

Eesti Kennelliit

 

 

Meeldetuletus -Pesakonna registreerimiseks.

Tuletame kõigile kasvatajatele ning koeraomanikele meelde, et lähtuvalt EKL tõuraamatumäärusest kantakse pesakond EKL tõuraamatusse korraga ja tingimusel, et pesakond sünni hetkest kuni registreerimiseni on Eesti Vabariigi territooriumil kasvataja valduses. Samuti juhime Teie tähelepanu sellele, et koer müüakse ainult koos registreerimistunnistusega ning see kuulub koera hinna sisse. Isik, kes on EKL-is registreeritud antud koera omanikuna, saab taotleda hävinud registreerimistunnistuse asemele duplikaati, mille eest tuleb tasuda vastavalt EKL teenuste hinnakirjale.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade