Volikogu töörühmad

EKL volinike koosoleku juurde on loodud töörühmad, millistes oodatakse osalema kõiki teemast huvitatud EKL liikmeid. Osalemissoovist tuleks teada anda kas vastava töörühma kontaktisikule või siis aadressil ekl@kennelliit.ee

 1. Eesti hagija töörühm, kontaktisik Tiia Ariko

Töörühm tegeleb eesti hagija FCI poolt tunnustatud tõugude nimekirja kandmisega.

 1. IT-töörühm, kontaktisik Hedi Kumm (hedikumm ätt gmail.com)
 1. Visiooni töörühm, kontaktisik Helen Tonkson-Koit (helen.tonkson ätt gmail.com)

Milline on EKL täna ja milline ta peaks olema tulevikus, millised on meie eesmärgid ja teed nende saavutamiseks, millistena me paistame väljapoole? Leiame EKL tunnuslause ja kujundame vastavalt sellele oma organisatsiooni näo.

 1. Normatiivdokumentide töörühm, kontaktisik Kaire Rjadnev-Meristo (kmeristo ätt gmail.com)

Normatiivaktide töörühma pädevusse kuulub EKL normatiivaktide ja -dokumentide üle vaatamine, ühtlustamine, neisse parandusettepanekute tegemine, kooskõlla viimine nii omavahel kui seadustega.

 1. Juubeliaasta töörühm, kontaktisik Siret Lepasaar (siret.lepasaar ätt gmail.com)

Aasta 2019 on EKL jaoks oluline, sest täitub 30 aastat EKL asutamisest ning 65 aastat eesti hagija tõustandardi kinnitamisest. Töörühma ülesandeks on leida ideed ning teostajad nende sündmuste vääriliseks tähistamiseks. 

 1. Kasvatajate töörühm, kontaktisik Inga Siil (inga.siil01 ätt gmail.com)

Töörühma ülesandeks on kaardistada kõik kasvatajatele probleemsed normatiivid, asuda välja töötama kasvatajate tunnustamise põhimõtteid, leida võimalused kasvatajate toetamiseks ja abistamiseks ning pikemas perspektiiviks võiks töörühma alusel moodustada kasvatajate allüksuse, kelle pädevusse jääks kõik kasvatajate ja kasvatustööga seonduv.

 1. Muukeelse liikmeskonna kaasamise töörühm, kontaktisik Tatjana Zamorskaja (tatjana.zamorskaja ätt gmail.com)
 1. Sotsiaalsustesti töörühm, kontaktisik Tiia Ariko (tiia.ariko ätt emu.ee)

Töötada välja test, mis annaks võimaluse hinnata koerte sotsiaalsust ja kontrollitavust igapäevastes olukordades ja oleks EKLi väljund sotsiaalse ja kuuleka kodukoera propageerimiseks. Test võiks sobida kodukoera põhikoolituse kursuse lõpueksamiks ja olla jõukohane kõikidele koertele olenemata nende tõust või tõutusest ning omanikele sõltumata nende eelnevast koolitajakogemusest. Analoogset testi rakendatakse mitmetes riikides (Belgia, Holland, USA) koerapidamise hea tava propageerimiseks ja ka mõnes riigis ka eeldusena teistele eksamitele-katsetele pääsemiseks. Töörühma ülesandeks on saada ülevaade sotsiaalsustestide reeglitest ning eesmärkidest teistes riikides ning hinnata testi vajalikkust Eestis. Luua reeglid (sh. läbiviimist, koolitajaid, kohtunikke jne puudutav osa) ja töötada välja viisid katse propageerimiseks.

Töörühma on oodatud erinevate alade (sh. kutsikakoolid!) koolitajad ja inimesed, kes tahaks parandada igapäevast koerapidamiskultuuri.

 1. Töötavate koerte töörühm, kontaktisik Tatjana Zamorskaja (tatjana.zamorskaja ätt gmail.com)

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Volikogu töörühmad

EKL volinike koosoleku juurde on loodud töörühmad, millistes oodatakse osalema kõiki teemast huvitatud EKL liikmeid. Osalemissoovist tuleks teada anda kas vastava töörühma kontaktisikule või siis aadressil ekl@kennelliit.ee

 1. Eesti hagija töörühm, kontaktisik Tiia Ariko

Töörühm tegeleb eesti hagija FCI poolt tunnustatud tõugude nimekirja kandmisega.

 1. IT-töörühm, kontaktisik Hedi Kumm (hedikumm ätt gmail.com)
 1. Visiooni töörühm, kontaktisik Helen Tonkson-Koit (helen.tonkson ätt gmail.com)

Milline on EKL täna ja milline ta peaks olema tulevikus, millised on meie eesmärgid ja teed nende saavutamiseks, millistena me paistame väljapoole? Leiame EKL tunnuslause ja kujundame vastavalt sellele oma organisatsiooni näo.

 1. Normatiivdokumentide töörühm, kontaktisik Kaire Rjadnev-Meristo (kmeristo ätt gmail.com)

Normatiivaktide töörühma pädevusse kuulub EKL normatiivaktide ja -dokumentide üle vaatamine, ühtlustamine, neisse parandusettepanekute tegemine, kooskõlla viimine nii omavahel kui seadustega.

 1. Juubeliaasta töörühm, kontaktisik Siret Lepasaar (siret.lepasaar ätt gmail.com)

Aasta 2019 on EKL jaoks oluline, sest täitub 30 aastat EKL asutamisest ning 65 aastat eesti hagija tõustandardi kinnitamisest. Töörühma ülesandeks on leida ideed ning teostajad nende sündmuste vääriliseks tähistamiseks. 

 1. Kasvatajate töörühm, kontaktisik Inga Siil (inga.siil01 ätt gmail.com)

Töörühma ülesandeks on kaardistada kõik kasvatajatele probleemsed normatiivid, asuda välja töötama kasvatajate tunnustamise põhimõtteid, leida võimalused kasvatajate toetamiseks ja abistamiseks ning pikemas perspektiiviks võiks töörühma alusel moodustada kasvatajate allüksuse, kelle pädevusse jääks kõik kasvatajate ja kasvatustööga seonduv.

 1. Muukeelse liikmeskonna kaasamise töörühm, kontaktisik Tatjana Zamorskaja (tatjana.zamorskaja ätt gmail.com)
 1. Sotsiaalsustesti töörühm, kontaktisik Tiia Ariko (tiia.ariko ätt emu.ee)

Töötada välja test, mis annaks võimaluse hinnata koerte sotsiaalsust ja kontrollitavust igapäevastes olukordades ja oleks EKLi väljund sotsiaalse ja kuuleka kodukoera propageerimiseks. Test võiks sobida kodukoera põhikoolituse kursuse lõpueksamiks ja olla jõukohane kõikidele koertele olenemata nende tõust või tõutusest ning omanikele sõltumata nende eelnevast koolitajakogemusest. Analoogset testi rakendatakse mitmetes riikides (Belgia, Holland, USA) koerapidamise hea tava propageerimiseks ja ka mõnes riigis ka eeldusena teistele eksamitele-katsetele pääsemiseks. Töörühma ülesandeks on saada ülevaade sotsiaalsustestide reeglitest ning eesmärkidest teistes riikides ning hinnata testi vajalikkust Eestis. Luua reeglid (sh. läbiviimist, koolitajaid, kohtunikke jne puudutav osa) ja töötada välja viisid katse propageerimiseks.

Töörühma on oodatud erinevate alade (sh. kutsikakoolid!) koolitajad ja inimesed, kes tahaks parandada igapäevast koerapidamiskultuuri.

 1. Töötavate koerte töörühm, kontaktisik Tatjana Zamorskaja (tatjana.zamorskaja ätt gmail.com)