Kutsikate kuulutused

FCI päästekoerte komisjoni koosolek

FCI päästekoerte komisjoni koosolek

 

Ülevaate kirjutas: Monika Rusing
Pildid: Monika Rusing

 

FCI päästekoerte komisjoni koosolek (RDC) toimus 24.02.2024, Banska Bystricas, Slovakkias. Kohal oli 11 ning läbi veebi kuulas 6 delegaati.

 

Uued SAR (search and rescue) eeskirjad

Iga viie aasta järel vaadatakse üle kehtivad eeskirjad ning vajadusel tehakse muudatused. FCI ja IRO töögrupid on tegelenud üle aasta eeskirjade muudatustega ning nüüd on need valmis. Tänaseks on eeskirjad esitatud kinnitamiseks nii FCI-sse kui ka IRO-s. Lõplikud kinnitused tulevad sügiseks 2024.a. Uued SAR eeskirjad hakkavad kehtima 01.01.2025.a. eeskirja projektiga on võimalik enne lõplikku kinnitamist.

 

RDC kohtunike webinar

FCI korraldab kohtunike koolitust webinari vormis iga aasta novembris. Möödunud aastal käsitleti meeskondliku võistluse hindamist.

Sel aastal toimub webinar kahel päeval. Esimesel päeval ainult kohtunikele, kus käsitletakse uusi eeskirju, et kõigile oleksid hindamispõhimõtted üheselt arusaadavad. Teisel päeval saavad kõik huvilised osaleda. Täpne kuupäev seatakse paika järgmisel koosolekul juunis 2024.a.

 

FCI Individuaalsed Maailmameistrivõistlused 2024

2024.aastal toimuvad FCI maailmameistrivõistlused Slovakkias. Peakorraldaja mr Michal Dizka andis ülevaate tehtud ettevalmistustest.

Majutuseks on broneeritud kogu suusakeskus, kuhu mahuvad ära kõik osalejad. Eesmärk on luua olümpiaküla atmosfäär, kus tekib tugev ühtekuuluvustunne. Suusakeskuses toimub nii lõputseremoonia kui ka pidulik õhtusöök.

Kõik võistluspaigad said üle vaadatud ning delegaatide poolt kinnitatud.

2024 MM kohtunikud :

Supervisor Bruno Piccinelli (Itaalia)
Maa-ala Gerald Odlozilic (Austria)
Varing Liviu Ionescu (Rumeenia)
Jälg Bruno Piccinelli (Itaalia)
Kuulekus/osavus Digna Schoonenboom (Holland)

MM koduleht on : https://fciwch2024rescuedogs.simdif.com

Maailmameistrivõistlused

Kinnitatud sai järgmised maailmameistrivõistluste korraldajad.

2025 Türgi – Meeskondlik MM
2026 Sloveenia – Individuaalne MM
2027 Rumeenia – Meeskondlik MM
2028 Prantsusmaa  – Individuaalne MM

FCI ja Amerika töökoerte föderatsioon (AWDF)

FCI ja AWDF (American Working Dog Federation) USA-st on sõlminud koostööleppe ning nüüdsest on AWDF komisjoni liige ning osalevad MM-l. AWDF esindaja Anetta Cheek osales ning andis ülevaate USA päästekoerte maailmast.

Uus juhatus

Juhatuse valimine

31.12.2023 astus komisjoni asepresidendi kohalt tagasi Marko Brucan ning ka sekretär

Petra Svobodova ei ole enam selles komisjonis Tšehhi delegaat. Toimusid uue juhatuse ja sekretäri valimised ning tulemus :

President – Liviu Ionescu (Rumeenia)
Asepresident – Bruno Picinelli (Itaalia)
Asepresident – Monika Rusing (Eesti)
Sekretär – Michal Dizka (Slovakkia)

Järgmine päästekoerte komisjoni koosolek toimub vahetult peale maailmameistrivõistlusi Slovakkias, 16. juunil 2024.a.