Kutsikate kuulutused

Koerte liigeste düsplaasiauuringud

Koerte liigeste düsplaasiauuringud (hip dysplasia HD/elbow dysplasia ED)

Koerte liigeste düsplaasiauuringute all mõistakse koera küünar- (ED) ja puusaliigeste (HD) röntgenoloogilist uuringut, millega kontrollitakse liigeste arengu vastavust FCI poolt kehtestatud nõuetele. EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute usaldusarst annab liigestele ametliku hinnangu, mis on tunnustatud kõigi teiste FCI liikmesriikide poolt. Täpsemat infot uuringute teostamisele ning hindamisele esitatavate nõuete kohta leiad EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute korrast. (Kord koos lisadega leitav siit.)

Lisa 1 – Suured ja gigantsed koeratõud, kelle liigeseid uuritakse min. 18 kuu vanuselt