Kutsikate kuulutused

Vaba aeg

Noortele koeraesitajatele on mõeldud võistlused „Laps ja koer“ ning juuniorhändler. Võistlusel „Laps ja koer“ osalevad nooremad kui 10-aastased lapsed. Juuniorhändlerite võistlus jaguneb kahte vahuseklassi: noorem vanuserühm (lapsed 10-13 aastat) ning vanem vanuserühm (lapsed 14-17 aastat).

Võistluste korraldamist reglementeerib EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri. Aasta jooksul edukalt juuniorhändlerite võistlustel osalenud noored kutsutakse aasta lõpus Eesti Juuniorhändlerite Meistrivõistlusele, kus võitja saab tiitli Eesti Meister.

Vastupidavuskatse (AD) eesmärk on kontrollida, kas katset läbiv koer on võimeline ettenähtud määral füüsilist koormust taluma ilmutamata sealjuures märkimisväärseid väsimuse tundemärke. Vastupidavuskatse (AD) alusel ei saa vormistada tšempionitiitleid, registreerida näitustel kasutusklassi ning tulemuse olemasolu ei saa pidada aretuserinõudeks.

Rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsed: IGP, BH, IFH, IGP-FH, BC-katse, A-katse, B-katse, C-katse, IAD. Hõlmavad jäljetööd, kuulekuskatset ning kaitsekatset.

  • Kuulekuskoolituse (KK) kaudu õpetatakse koerale (ka tavaelus) vajalikke oskusi ning koera omanikule, kuidas koerale uusi vajalikke oskusi edastada. Eksamitel ja võistlustel kontrollitakse koolituse tulemusi ehk koera ja koerajuhi vahelist koostööd ning seda, kui korrektselt koer kõik harjutused omandanud on. Eesmärgiks on ka koerasõbraliku õhkkonnaga harrastusevõimaluse pakkumine.
  • Kuulekuskoolituse eeskirjad

Sõnakuulelikkuse (SK) koolituse eesmärgiks on õpetada koerale sobilikku

käitumist ja sõnakuulelikkust ning koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.

Eriline tähelepanu SK koolituses on pööratud n-ö „kaugjuhtimisele“ ehk koera soovile alluda käskudele ka siis, kui ta on ilma rihmata ning juhist eemal.

EKL sõnakuulelikkuse eeskirjad ja võistluste korraldamise juhend

KOERTE SÕNAKUULELIKKUSE VÕISTLUSTE/ EKSAMITE EESKIRJAD JA JUHENDID (kehtivad alates 1.01.2014)

KOERTE SÕNAKUULELIKKUSE (SK) VÕISTLUSTE JA EKSAMITE KORRALDAMISE JUHEND (kehtivad alates 1.01.2014)

ÜLDISED EESKIRJAD OSALEMAKS SÕNAKUULELIKKUSE VÕISTLUSTEL JA EKSAMITEL ALGKLASSIS, KLASSIDES 1 ja 2

Sõnakuulelikkuse klasside üleminekud seoses uute eeskirjade kehtimahakkamisega alates 1.01.2014

RAHVUSVAHELISE KLASSI EESKIRJAD

HINDAMISLEHED: ALG, SK1, SK2, SK3

Agility (AG) on koerasport, kus koerad võistlevad takistusraja läbimises. Võistluse eesmärgiks on arendada koera liikuvust ning kontakti koerajuhiga. Lisaks sportlikule vormile nõuab agility koeralt ka sotsiaalsust ning soovi omanikuga koos tegutseda.