Kutsikate kuulutused

Info seoses EL-i loomatervise määruse jõustumisega

Info seoses EL-i loomatervise määruse jõustumisega

Euroopa Liidus rakendus 21. aprillil 2021 EL-i loomatervise määrus (EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/429), mis koondab ja ajakohastab seniseid loomatervise valdkonna õigusakte.

EKL-i juhatus koos aktiivsemate EKL-i liikmetega on asunud läbirääkimisesse PTA ja Maaeluministeeriumi vastavate ametnikega ning koostanud pöördumise maaelukomisjonile, et selgitada ametkondadele koeraomanike ja -kasvatajate seisukohti.

Praeguseks ei ole jõustunud vastavad Eesti õigusaktid ja kohtumisel osalenud ametnikud kinnitasid, et enne 1.10.2021 registreeringuid kontrollima ei hakata. Esialgu soovitame oodata registreerimistega kuni on võimalik jagada täpsemat informatsiooni.

Erandiks on siinkohal kasvatajad, kes vormistavad ise TRACES sertifikaadi kutsika teise Euroopa Liidu liikmesriiki saatmiseks. Sellisel juhul kohalduvad juba ka teiste liikmesriikide seadused ja registreering võib osutuda möödapääsmatuks.