Lugupeetud allüksused, FCI komisjonide delegaadid ja kõik, kes on huvitatud kandideerima EKL-i esindajaks FCI mitte-kohustuslikkudesse komisjonidesse!
Seoses FCI üldassambleega, mis toimub 21.-22.08.2023 Genfis, ootab EKL juhatus hiljemalt 30.06.23-ks allüksustelt kandidaate, keda soovitakse nende haldusalasse kuuluvate alade komisjonide delegaadiks kinnitada. Kandideerimistingimused ja tähtajad seab teemaga tegelev allüksus.
Kui FCI komisjoni teema ei kuulu ühegi EKL allüksuse haldusalasse (näiteks canicross, education jt), siis palume esitada kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga EKL juhatusele aadressil ekl@kennelliit.ee samuti hiljemalt 30.06.23-ks.
Komisjonide nimekiri (non-mandatory): https://www.fci.be/en/Our-commissions-118.html
EKL juhatus