Kutsikate kuulutused

Koertenäitustel uuel aastal uued reeglid

Koertenäitustel uuel aastal uued reeglid

Foto: Aleksandrs Borodajenko

Eestis toimuvate koertenäituste eeskirjades on mõned uuendused, mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2024.

Eelinfo kohtunike kohta
Alates uuest aastast avaldatakse näituse reklaam alati koos nimekirjaga, kus on välja toodud lõppvõistluste ja kohtunike nimekiri koos nende hinnatavate tõugude jaotusega. (NE 4.1).

Registreerimistasu tagastamine kohtuniku vahetuse korral
Näitusetoimkond peab tagastama registreerimistasu juhul, kui vahetatakse kohtunikku ja varukohtunikku ei ole märgitud.
Samuti peab registreerimistasu tagastama juhul, kui registreerimisperioodi ajal vahetub kohtunik ja registreerimine on tehtud enne seda, kui näituse korraldaja kohtuniku vahetusest teada annab.
Registreerimistasu tagasi saamiseks tuleb esitada avaldus.
Kui avaldus on tehtud enne registreerimistähtaja lõppu, tagastatakse 95% registreerimistasust.
Kui avaldus tehakse pärast registreerimistähtaja lõppu (ning mitte hiljem kui näitusele eelneval päeval), tagastatakse 80% registreerimistasust. (NE p 4.8 ja 4.9)

Beebi- ja kutsikaklassi hindamine
Beebi- ja kutsikaklassides omistatakse hinne „Väga lubav“ kutsikale, kelles võib tuvastada eeldusi olla tulevikus „Suurepärase“ hinde vääriline, ning hinne „Lubav“ antakse kutsikale, kelles võib tuvastada eeldusi olla tulevikus hinde „Väga hea“ või „Hea“ vääriline.

Kui kõik osalejad on hinnatud, kutsutakse ringi tagasi kõik hinde „Väga lubav“ ja „Lubav“ saanud kutsikad, kohtunik reastab neli parimat ning võib anda hindega „Väga lubav“ kutsikatele „Eriauhinna“. (NE p 10).

Tõu parim CACIB näitustel
Kui rahvusvahelisel võistlusel otsustab kohtunik jätta sugupoole valikul parimaks tulnud koerale, kes võistleb klassis, mis kandideerib FCI-CACIBile, FCI-CACIBI andmata, ei jätka antud koer võistlust Tõu Parima tiitlile. (NE p 10.11)

Lisavõistlused
Kasvatajaklass, järglasteklass ja paarid lähevad otse lõppvõistlusele ning tavaringis nende hindamist ei toimu, sh peavad kõik vastava klassi koerad (va järglasteklassi aretuskoer) olema osalenud tõuringis ega tohi olla saanud hindeks „Ei või hinnata“ või „0“. Automaatset registreerimist lõppvõistlusele ei toimu ja omanikul tuleb enda osalussoovist teada anda. (NE 11).

Vaata EKL näituste eeskirja täismahus EKLi kodulehel.

Näituste eeskirja muudatused võttis EKL volikogu vastu 13. juunil, 28. juunil ja 5. septembril toimunud volikogu koosolekutel.