Kutsikate kuulutused

EKL volinike koosoleku päevakord

EKL volinike koosoleku juhataja kutsub kokku EKL volinike korralise koosoleku 05.12.2023 kell 18.00.

Koosolek toimub EKL saalis Alajaama 8, Tallinn. NB! Zoom vahendusel on võimalik koosolekut kuulata, kuid mitte hääletada ega sõna võtta.

Zoom vahendusel koosoleku kuulamiseks palume eelnevalt registreerida SIIN.

Zoom kinnitus koos kuulamise lingiga saadetakse märgitud emailile koosoleku toimumise päeval.

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine

2. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt

     2.1 2024. a. volinike koosolekute aegade kinnitamine

3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt

     3.1 EKL 35 juubelilogo kinnitamine ja kasutustingimuste määramine

     3.2 2023. a. eelarve täitmine ja 2024. a. eelarve kinnitamine

4. Revisjonikomisjoni sõnavõtt

5. EKL-KKK esildised

     5.1 Agility valdkonna juhtimise ümberkorraldus

     5.2 IPO-R MM meeskonnale teenetemärgi taotlemine

     5.3 EKL-KKK põhimääruse muutmine

6. EKL-JKK esildis

7. Eelmiste volinike koosolekute töörühmade tagasi kutsumine

8. Uute töörühmade moodustamine

9. TAN rekonstrueerimine