EKL juhatuse järgmise koosoleku päevakord

EKL juhatuse järgmine korraline koosolek toimub 13.10.2022 algusega 18:00 Zoom keskkonna vahendusel.


13.10.2022 koosoleku päevakord: avaldatakse hiljemalt 06.10.22


EKL juhatuse järgmine korraline koosolek toimub  vastavalt EKL juhatuse töökorrale:
“Koosolekud toimuvad iga kalendrikuu teisel neljapäeval, algusega kell 18.00, toimumiskoht EKL büroo, kui juhatus ei otsusta teisiti.”
Materjalid peavad olema laekunud EKL büroole 14 kalendripäeva enne koosolekut. Hilisemalt laekunud materjalid lisatakse järgmise koosoleku päevakorda, kuid juhatusel on õigus teha erandeid.”