Kutsikate kuulutused

Kennelliidu juhtimine

Eesti Kennelliidu kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek. Üldkoosoleku moodustavad kõik Eesti Kennelliidu liikmed. EKL üldkoosolek valib EKL volinike koosoleku, mis omakorda valib EKL juhatuse. Kõik valimised toimuvad EKL valimiste reglement.