Revisjonikomisjon

EKL revisjonikomisjon valiti 36 kuuks 17.09.2017 toimunud EKL üldkoosolekul. Revisjonikomisjon kontrollib EKL-i majandus-, finants- ja põhikirjalist tegevust mitte harvem kui 1 kord aastas. Revisjonikomisjon vormistab sellekohase ettekande EKL-i volinike koosolekule. Kahe üldkoosoleku vahelise perioodi kohta koostab EKL-i revisjonikomisjon ettekande EKL-i üldkoosolekule.

EKL revisjonikomisjoni meiliaadress on [email protected].

17.09.2017 toimunud EKL üldkoosolek valis EKL revisjonikomisjoni liikmeteks:

1. Veiman, Sirje – 491 häält
2. Tiia Pihlik – 488 häält
3. Anne-Ly Kandelin – 356 häält

 

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Revisjonikomisjon

EKL revisjonikomisjon valiti 36 kuuks 17.09.2017 toimunud EKL üldkoosolekul. Revisjonikomisjon kontrollib EKL-i majandus-, finants- ja põhikirjalist tegevust mitte harvem kui 1 kord aastas. Revisjonikomisjon vormistab sellekohase ettekande EKL-i volinike koosolekule. Kahe üldkoosoleku vahelise perioodi kohta koostab EKL-i revisjonikomisjon ettekande EKL-i üldkoosolekule.

EKL revisjonikomisjoni meiliaadress on [email protected].

17.09.2017 toimunud EKL üldkoosolek valis EKL revisjonikomisjoni liikmeteks:

1. Veiman, Sirje – 491 häält
2. Tiia Pihlik – 488 häält
3. Anne-Ly Kandelin – 356 häält