Kutsikate kuulutused

Revisjonikomisjon

EKL revisjonikomisjon valiti 36 kuuks 23.09.2023 toimunud EKL üldkoosolekul.
Revisjonikomisjon kontrollib EKL-i majandus-, finants- ja põhikirjalist tegevust mitte harvem kui 1 kord aastas. Revisjonikomisjon vormistab sellekohase ettekande EKL-i volinike koosolekule. Kahe üldkoosoleku vahelise perioodi kohta koostab EKL-i revisjonikomisjon ettekande EKL-i üldkoosolekule.

EKL revisjonikomisjoni meiliaadress on revisjon@kennelliit.ee.

____________________

23.09.2023 toimunud EKL üldkoosolek valis EKL revisjonikomisjoni liikmeteks:

1. Vimm, Katre
2. Ratnik-Soosaar, Kristel
3. Veiman, Sirje