Revisjonikomisjon

Aruanded

EKL revisjonikomisjon valiti 36 kuuks 15.10.2020 toimunud EKL üldkoosolekul. Revisjonikomisjon kontrollib EKL-i majandus-, finants- ja põhikirjalist tegevust mitte harvem kui 1 kord aastas. Revisjonikomisjon vormistab sellekohase ettekande EKL-i volinike koosolekule. Kahe üldkoosoleku vahelise perioodi kohta koostab EKL-i revisjonikomisjon ettekande EKL-i üldkoosolekule.

EKL revisjonikomisjoni meiliaadress on revisjon@kennelliit.ee.

15.10.2020 toimunud EKL üldkoosolek valis EKL revisjonikomisjoni liikmeteks:

1. Tiia Pihlik – 482 häält
2. Sirje Veiman – 364 häält
3. Siret Lepasaar – 344 häält*

*Siret Lepasaar astus tagasi avalduse alusel alates 17.01.2022