Volinike koosolek

Päevakord

Protokollid

Töörühmad

EKL volinike koosoleku liikmed valiti 15.10.2020 toimunud EKL üldkoosolekul.
EKL-i volinike koosolek täidab EKL üldkoosoleku ülesandeid koosolekutevahelisel perioodil. EKL volinike õigused ja kohustused on määratletud EKL põhikirjaga.
EKL volinike koosoleku juhataja on Janne Orro.
EKL volinike koosoleku asejuhataja on Urve Tipp
.

EKL volinike koosoleku järgnevad korralised koosolekud toimuvad:

 • 15.10.2020 EKL üldkoosolekul valitud volinike järgmine korraline koosolek toimub 10.01.2023.
  Materjalide esitamise tähtaeg on 20.12.2022.
 • EKL volinike korralised koosolekud toimuvad 10.01.2023, 04.04.2023, 13.06.2023

Materjalid volinike koosolekule edastada EKL büroole: ekl@kennelliit.ee


15.10.2020 valitud EKL volinike koosoleku liikmed:

 1. Helen Tonkson
 2. Marko Lepasaar
 3. Lea Aljas
 4. Mairi Siimon
 5. Astrid Lundava
 6. Terje Erdmann
 7. Urve Tipp
 8. Jekaterina Kantijevskaja
 9. Marianna Narusson
 10. Maris Siilmann
 11. Liina Vaher
 12. Monica Merima
 13. Margit Siigur
 14. Kalvo Kriisk
 15. Hedi Kumm
 16. Kaire Rjadnev-Meristo
 17. Ülle Kell
 18. Kristin Kerem
 19. Maksim Akulistõi
 20. Karlis Hallik
 21. Tiia Ariko
 22. Merike Kalle
 23. Janne Orro
 24. Tarmo Rõõm
 25. Inga Siil

EKL volinike koosoleku liikmeks valitud Kersti Paju ja Marika Proover valiti EKL volinike 09.02.2021 koosolekul EKL juhatuse liikmeteks. Nende asemel on EKL volinike koosoleku liikmeteks Juta Haranen ja Tarmo Rõõm. Juta Haranen kutsuti üldkoosoleku otsusega tagasi vastavalt tema sooviavaldusele, tema asemel on volinike koosoleku liikmeks Inga Siil.


Töös olevad dokumendid:


Asendusliikmed:

 1. Margot Oder
 2. Svetlana Pustovalova
 3. Katrin Raie
 4. Reili Rooden
 5. Margit Toovere
 6. Piret Reinsalu
 7. Natalia Reisman
 8. Pilvi Pihlik
 9. Helin Lest
 10. Aivo Kivitar
 11. Reet Volt
 12. Yulia Kopchik
 13. Külli Ragel
 14. Alvar Ristikivi
 15. llme Kukk
 16. Maie Oia
 17. Kaidi Juurik
 18. Häli Tammeleht
 19. Erik Samel
 20. Tõnu Väli
 21. lnge Ringmets
 22. lngrid Pakats
 23. Piret Lõoke
 24. Valdis Podžuks
 25. Anne-Ly Kandelin
 26. Liina Ristikivi
 27. Tõnis Türk