Volinike koosolek

Päevakord

Protokollid

Töörühmad

EKL volinike koosoleku liikmed valiti 15.10.2020 toimunud EKL üldkoosolekul.
EKL-i volinike koosolek täidab EKL üldkoosoleku ülesandeid koosolekutevahelisel perioodil. EKL volinike õigused ja kohustused on määratletud EKL põhikirjaga.
EKL volinike koosoleku juhataja on Astrid Lundava.
EKL volinike koosoleku asejuhataja on Urve Tipp
.


EKL volinike koosoleku järgnevad korralised koosolekud toimuvad:

 • 15.10.2020 EKL üldkoosolekul valitud volinike järgmine korraline koosolek toimub 04.04.2023.
  Materjalide esitamise tähtaeg on 14.03.2023.
 • EKL volinike korralised koosolekud toimuvad 04.04.2023, 13.06.2023

Materjalid volinike koosolekule edastada EKL büroole: ekl@kennelliit.ee


15.10.2020 valitud EKL volinike koosoleku liikmed:

 1. Helen Tonkson
 2. Marko Lepasaar
 3. Kersti Paju
 4. Mairi Siimon
 5. Astrid Lundava
 6. Terje Erdmann
 7. Urve Tipp
 8. Jekaterina Kantijevskaja
 9. Marianna Narusson
 10. Maris Siilmann
 11. Liina Vaher
 12. Monica Merima
 13. Margit Siigur
 14. Kalvo Kriisk
 15. Hedi Kumm
 16. Ülle Kell
 17. Kristin Kerem
 18. Marika Proover
 19. Merike Kalle
 20. Janne Orro
 21. Tarmo Rõõm
 22. Inga Siil
 23. Margot Oder
 24. Svetlana Pustovalova
 25. Katrin Raie

EKL volinike koosoleku liikmeks valitud Kersti Paju ja Marika Proover valiti EKL volinike 09.02.2021 koosolekul EKL juhatuse liikmeteks. Nende asemel on EKL volinike koosoleku liikmeteks Juta Haranen ja Tarmo Rõõm. Juta Haranen kutsuti üldkoosoleku otsusega tagasi vastavalt tema sooviavaldusele, tema asemel on volinike koosoleku liikmeks Inga Siil. EKL volinike koosoleku liikmeks valitud Merike Kalle valiti EKL volinike 31.01.2023 koosolekul EKL juhatuse liikmeks. Tema asemel on EKL volinike koosoleku liikmeteks Margot Oder. 07.03.23 EKL juhatuse liikmete tagasiastumisavalduste alustel taastusid Kersti Paju, Marika Prooveri ja Merike Kalle volinike volitused alates 08.03.23. 08.03.2023 valiti volinike erakorralisel koosolekul EKL juhatuse liikmeteks Karlis Hallik, Lea Aljas, Maksim Akulistõi, Tiia Ariko, Kaire Rjandnev-Meristo. Nende asemel on EKL volinike koosoleku liikmeteks alates 09.03.2023 Tarmo Rõõm, Inga Siil, Margot Oder, Svetlana Pustovalova, Katrin Raie.


Töös olevad dokumendid:


Asendusliikmed:

 1. Reili Rooden
 2. Margit Toovere
 3. Piret Reinsalu
 4. Natalia Reisman
 5. Pilvi Pihlik
 6. Helin Lest
 7. Aivo Kivitar
 8. Reet Volt
 9. Yulia Kopchik
 10. Külli Ragel
 11. Alvar Ristikivi
 12. llme Kukk
 13. Maie Oia
 14. Kaidi Juurik
 15. Häli Tammeleht
 16. Erik Samel
 17. Tõnu Väli
 18. lnge Ringmets
 19. lngrid Pakats
 20. Piret Lõoke
 21. Valdis Podžuks
 22. Anne-Ly Kandelin
 23. Liina Ristikivi
 24. Tõnis Türk