Kutsikate kuulutused

PDF-failid EKL kodulehel

Juhised:

Blankettide PDF vormi täitmiseks palume need enne täitmist arvutisse laadida ja kasutada viimast tasuta allalaetavat versiooni programmist Acrobat Reader.

Mac’i kasutajatel palume veenduda, et avate faili Acrobat Reader’iga (Open with -> Acrobat). Vaikimisi avab Mac pdf-failid “Preview” programmiga, isegi siis kui te just laadisite arvutisse kõige viimase versiooni Adobe Acrobat’ist.

Soovitame täidetud PDF dokumentide salvestamiseks, saatmiseks ja säilitamiseks järgmist:

1) Täitke soovitud PDF blankett. Täita saab ainult värvilisel taustal olevaid välju. Võimaluse korral palume teil jääda info esitamisel vormi piiridesse, vajaduse korral võib täiendava info ja lisad esitada vabas vormis kaaskirjaga.

2) Salvestage täidetud blankett teie poolt määratud nimega PDF failina.

3) Kontrollige, et loodud failis on Teie poolt sisestatud andmed korrektselt olemas. Loodud fail on staatiline PDF dokument ja selle sisu pole tavaliste PDF dokumentide vaatamiseks mõeldud tarkvara pakettidega enam muudetav.

4) Loodud fail on sobiv väljatrükkimiseks, edasi saatmiseks e-mailiga jne. Kindlasti salvestage endale koopia.

Täidetud failid:

 

Kui tekib lisaküsimusi, võtke palun ühendust aadressil ekl@kennelliit.ee.