Kutsikate kuulutused

Pesakondade pisteline kontroll alates 01.01.2024

Pesakondade pisteline kontroll alates 01.01.2024

EKL juhatus viib läbi 2024. a pilootprojektina pesakondade pistelist kontrolli juhuvalimi põhjal (iga 20-nes registreeritav pesakond). Aasta lõpus vaadatakse üle projekti edukus ning milliseid muudatusi võiks selle põhjal teha. Ülevaatuste aluseks on “Pesakonna ülevaatuste teostamise kord”. Ülevaatust teostavad EKL juhatuse liikmed või EKL juhatuse poolt selleks volitatud isikud. Vajadusel kaasab EKL juhatus ülevaatustesse ka tõuühinguid.

14.12.2023 EKL juhatuse korralisel koosolekul otsustati, et alates 01.01.2024 kuni 31.12.2024 teostab EKL juhatus juhuvalimi alusel (iga 20. pesakond) EKL registrisse kantavate pesakondade kontrolli.