Revisjonikomisjoni koosseisu muudatus

Revisjonikomisjoni koosseisu muudatus

30. mai 2022

MTÜ Eesti Kennelliidu revisjonikomisjoni liige Siret Lepasaar esitas tagasiastumisavalduse revisjonikomisjoni liikme kohalt, kuhu ta valiti 15.10.2020 toimunud üldkoosolekul. Manitud üldkoosolekul esitatud ja poolthääli saanud kõik asendusliikmed on esitanud kirjalikud loobumisteatised revisjonikomisjoni liikme kohale asumiseks.

Seoses revisjonikomisjoni asendusliikmete puudumisega ja toetudes MTÜ Eesti Kennelliidu põhikirja punktile 7, mis ei sätesta revisjonikomisjoni liikmete arvu, teavitame Eesti Kennelliidu revisjonikomisjoni jätkamisest valitud perioodi lõpuni 2-liikmelisena.

Loe edasi

01.01.2023 muutub EKL-i hinnakiri!

EKL juhatuse korralisel koosolekul (protokoll nr 11-2022, 10.11.2022) kinnitati järgnevad hinnakirja muudatused, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2023: Kood Teenus Uus hind € liige/mitteliige 1005 Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine...

Loe edasi

01.10.2022 muutub EKL-ilt tellitud saadetiste hinnakiri

Alates 01.10.2022 muutub EKL-i hinnakiri järgnevalt: 1070 Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) 1.50€ 1071A Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) 5€ 1071B Tähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis) 8€ 1071C Dokumentide saatmine...

Loe edasi