Kutsikate kuulutused

Revisjonikomisjoni koosseisu muudatus

Revisjonikomisjoni koosseisu muudatus

MTÜ Eesti Kennelliidu revisjonikomisjoni liige Siret Lepasaar esitas tagasiastumisavalduse revisjonikomisjoni liikme kohalt, kuhu ta valiti 15.10.2020 toimunud üldkoosolekul. Manitud üldkoosolekul esitatud ja poolthääli saanud kõik asendusliikmed on esitanud kirjalikud loobumisteatised revisjonikomisjoni liikme kohale asumiseks.

Seoses revisjonikomisjoni asendusliikmete puudumisega ja toetudes MTÜ Eesti Kennelliidu põhikirja punktile 7, mis ei sätesta revisjonikomisjoni liikmete arvu, teavitame Eesti Kennelliidu revisjonikomisjoni jätkamisest valitud perioodi lõpuni 2-liikmelisena.