Roman Peil 17.04.1929 – 25.05.2022

Roman Peil 17.04.1929 – 25.05.2022

7. juuni 2022

EKL liikmete ja jahikatsekohtunike ridadest on jäädavalt lahkunud EKL eluaegne liige austatud ja armastatud välimiku- ja jahikatsetekohtunik ja pikaajaline foksterjerite kasvataja Roman Peil.
Roman Peil sündis Narvas ja veetis seal ka lapsepõlve aastad. 1959. aastal lõpetas ta Eesti Põllumajanduse Akadeemia zootehniku eriala. Välimikukohtuniku õigused sai Roman Peil 1978 aastal, mil hindas ka XII vabariiklikku jahikoerte näitust ning aastast 1986 ka jahikatseid ajukoertel, urukoertel ja tööd verejäljel jätkates seda tööd kuni 2018 aastani urukatsetel ja 2014. aastani verejäljel. Roman Peil oli EKL asutajaliige Eesti Jahimeeste Seltsi Künoloogide nõukogu liikmena ning oli EKL tähtajatu liige. Roman Peil kasvatas pikka aega foksterjereid kennelis Sesterts.

Avaldame kaastunnet omastele.

Loe edasi

01.01.2023 muutub EKL-i hinnakiri!

EKL juhatuse korralisel koosolekul (protokoll nr 11-2022, 10.11.2022) kinnitati järgnevad hinnakirja muudatused, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2023: Kood Teenus Uus hind € liige/mitteliige 1005 Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine...

Loe edasi

01.10.2022 muutub EKL-ilt tellitud saadetiste hinnakiri

Alates 01.10.2022 muutub EKL-i hinnakiri järgnevalt: 1070 Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) 1.50€ 1071A Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) 5€ 1071B Tähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis) 8€ 1071C Dokumentide saatmine...

Loe edasi