Kutsikate kuulutused

Roman Peil 17.04.1929 – 25.05.2022

Roman Peil 17.04.1929 – 25.05.2022

EKL liikmete ja jahikatsekohtunike ridadest on jäädavalt lahkunud EKL eluaegne liige austatud ja armastatud välimiku- ja jahikatsetekohtunik ja pikaajaline foksterjerite kasvataja Roman Peil.
Roman Peil sündis Narvas ja veetis seal ka lapsepõlve aastad. 1959. aastal lõpetas ta Eesti Põllumajanduse Akadeemia zootehniku eriala. Välimikukohtuniku õigused sai Roman Peil 1978 aastal, mil hindas ka XII vabariiklikku jahikoerte näitust ning aastast 1986 ka jahikatseid ajukoertel, urukoertel ja tööd verejäljel jätkates seda tööd kuni 2018 aastani urukatsetel ja 2014. aastani verejäljel. Roman Peil oli EKL asutajaliige Eesti Jahimeeste Seltsi Künoloogide nõukogu liikmena ning oli EKL tähtajatu liige. Roman Peil kasvatas pikka aega foksterjereid kennelis Sesterts.

Avaldame kaastunnet omastele.