Kutsikate kuulutused

Teade seoses 15.10.2020 üldkoosolekuga

Teade seoses 15.10.2020 üldkoosolekuga

EKL korraline üldkoosolek toimus 15.10.2020. Vastavalt EKL valimiste reglemendile loetakse volinike ja revisjonikomisjoni valimistulemused lõplikuks häältelugemiskomisjoni protokolli avaldamisega EKL koduleheküljel või pärast protestide lahendamist. Kuna üldkoosoleku osas on laekunud proteste, siis ei saa valimistulemusi hetkel lugeda lõplikeks. 
Vastavalt EKL valimiste reglemendile esitatakse volinike ja revisjonikomisjoni liikmete valimisega seotud protest üldkoosolekule. Erakorralise üldkoosoleku saab laekunud protestide alusel kokku kutsuda EKL juhatus, kes teeb vastavasisulise otsuse oma 12.11.2020 korralisel koosolekul.