Teade seoses 15.10.2020 üldkoosolekuga

Teade seoses 15.10.2020 üldkoosolekuga

26. oktoober 2020

EKL korraline üldkoosolek toimus 15.10.2020. Vastavalt EKL valimiste reglemendile loetakse volinike ja revisjonikomisjoni valimistulemused lõplikuks häältelugemiskomisjoni protokolli avaldamisega EKL koduleheküljel või pärast protestide lahendamist. Kuna üldkoosoleku osas on laekunud proteste, siis ei saa valimistulemusi hetkel lugeda lõplikeks. 
Vastavalt EKL valimiste reglemendile esitatakse volinike ja revisjonikomisjoni liikmete valimisega seotud protest üldkoosolekule. Erakorralise üldkoosoleku saab laekunud protestide alusel kokku kutsuda EKL juhatus, kes teeb vastavasisulise otsuse oma 12.11.2020 korralisel koosolekul.

Loe edasi

Näitusetoimkonna esimehe konkurss

Eesti Kennelliit kuulutab välja konkursi: näitusetoimkonna esimees perioodiks 01.01.2023-31.12.2026 Näitusetoimkonna esimehe tööülesanded on järgmised: näituste eelarvete koostamine toimkonna töö üldine planeerimine toimkonna esindamine suhtlemisel EKL juhatuse ja...

Loe edasi