Teade seoses 15.10.2020 üldkoosolekuga

Teade seoses 15.10.2020 üldkoosolekuga

26. oktoober 2020

EKL korraline üldkoosolek toimus 15.10.2020. Vastavalt EKL valimiste reglemendile loetakse volinike ja revisjonikomisjoni valimistulemused lõplikuks häältelugemiskomisjoni protokolli avaldamisega EKL koduleheküljel või pärast protestide lahendamist. Kuna üldkoosoleku osas on laekunud proteste, siis ei saa valimistulemusi hetkel lugeda lõplikeks. 
Vastavalt EKL valimiste reglemendile esitatakse volinike ja revisjonikomisjoni liikmete valimisega seotud protest üldkoosolekule. Erakorralise üldkoosoleku saab laekunud protestide alusel kokku kutsuda EKL juhatus, kes teeb vastavasisulise otsuse oma 12.11.2020 korralisel koosolekul.

Loe edasi

01.01.2023 muutub EKL-i hinnakiri!

EKL juhatuse korralisel koosolekul (protokoll nr 11-2022, 10.11.2022) kinnitati järgnevad hinnakirja muudatused, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2023: Kood Teenus Uus hind € liige/mitteliige 1005 Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine...

Loe edasi

01.10.2022 muutub EKL-ilt tellitud saadetiste hinnakiri

Alates 01.10.2022 muutub EKL-i hinnakiri järgnevalt: 1070 Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) 1.50€ 1071A Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) 5€ 1071B Tähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis) 8€ 1071C Dokumentide saatmine...

Loe edasi