Kutsikate kuulutused

Pesakonna registreerimine

Pesakonda saab registreerida vaid kasvataja, ehk emase koera omanik (või inimene, kellele kuulub antud pesakonna aretusõigus). Kogu pesakond kantakse tõuraamatusse korraga ja tingimusel, et pesakond sünni hetkest kuni registreerimiseni on Eesti Vabariigi territooriumil kasvataja valduses. Registreerimisavalduse võib esitada kohe pärast pesakonna sündi, kuid mitte hiljem kui kuus kuud peale sündi.


Registreerimiseks peab kasvataja esitama dokumendid korraga:

  • pesakonna registreerimise avaldus;
  • EKL tõuraamatusse kantavate kutsikate kiibinumbritest teavitamise blankett;
  • emase koera registreerimistunnistus;
  • isase koera registreerimistunnistuse koopia;
  • paaritust tõendav dokument;
  • kui isane koer ei ole osalenud näitustel, siis loomaarsti tõend munandite normaalse arengu kohta;
  • renditud koerte puhul rendilepingu koopia;
  • ühisomanduses olevate koerte puhul antud pesakonna aretusõigust näitav leping;
  • E-registris olevatel koertel kahel näitusel saadud kirjelduslehtede koopiad;
  • tõestusmaterjal tõuraamatu määruse lisades sätestatud erinõuete tingimuste täitmise kohta.