Tähelepanu näituste ja võistluste korraldajad!

Seoses koroonaviiruse puhangust tuleneva olukorraga ei rakendata kuni 30.06.2020 EKL kalenderplaanis olevate näituste ja võistluste ärajätmisel või edasilükkamisel korraldajatele sanktsioone.
Ürituse ärajätmisest tuleb teavitada EKLi.
Edasilükkamiseks tuleb teha avaldus EKL juhatusele kinnitamiseks (võistluste puhul esitab vastava avalduse EKL juhatusele EKL-KKK).

Eesti Kennelliidu büroo töötajad on reedel (10.04.) pühade meeleolus ja telefonidele, e-mailidele ei vasta. Rahulikke ja rõõmurohkeid pühi kõigile!

Ajakirja KOER selle aasta esimene number

Ajakirja KOER uus number on EKL liikmetele kättesaadav EKL online süsteemis.
Peagi ka postkastides!

EKL juhatus annab teada

Seoses koroonaviiruse puhanguga ei kinnita Eesti Kennelliidu juhatus (kuni olukorra muutumiseni) ühtegi üritust käesoleva aasta esimesse poolaastasse.

Büroo klienditeenindus suletud

Kallid koeraomanikud!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on EKL büroo klienditeenindus alates esmaspäevast, 16. märtsist, SULETUD. Teeme seda selleks, et hoida oma töötajaid ja teid.
Kuigi büroo uksed on kinni, käib töö edasi: dokumente saab meile saata postiga, telefonid vastavad ja e-kirju loetakse. Teile saame dokumente väljastada postiga.

Loodame mõistvale suhtumisele ja püsige terved!

EKL büroo

—————-

Уважаемые владельцы собак!

Из-за особой ситуации в Эстонии, служба поддержки клиентов бюро EKL будет закрыт с понедельника 16 марта. Мы делаем это, чтобы защитить наших сотрудников и вас.

Несмотря на то, что двери офиса закрыты, работа продолжается: документы могут быть отправлены нам по почте, телефоны отвечают и e-письма читаются. Документы  могут быть выданы по почте.

Надеемся на понимание и оставайся здоровым!!

Офис ЕКЛ

EKL-KKK teadaanded EKL-KKK liikmetele, eksamite ja võistluste korraldajatele ja seal osalejatele

EKL-KKK TEADAANNE EKL-KKK LIIKMETELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga on 22.märtsiks 2020 väljakuulutatud EKL-KKK üldkoosolek edasi lükatud määramata ajaks. EKL-KKK eestseisus jälgib olukorda ning kutsub kokku üldkoosoleku esimesel võimalusel.

EKL-KKK TEADAANNE EKSAMITE JA VÕISTLUSTE KORRALDAJATELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga ja EKL kalenderplaanis olevate koeraspordi ürituste ära jäämisega ajavahemikus 13.märtsist kuni 1.maini on korraldajatel võimalik taotleda ära jäänud võistluste korraldamiseks uut aega! EKL-KKK eestseisus esitab uued taotletavad võistluste kuupäevad EKL juhatusele kinnitamiseks ja kalendrisse lisamiseks.
Taotlused võistluste edasilükkamiseks palume esitada aadressile [email protected] esimesel võimalusel või hiljemalt 1.maiks. Eksamite taotlemisel palume lähtuda kehtivast korrast.
Olukorra või asjaolude muutumisel teavitame täiendavalt!


EKL-KKK TEADAANNE EKSAMITEL JA VÕISTLUSTEL OSALEJATELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga jäävad ära kõik EKL kalenderplaanis olevad koerte koolitusalade eksamid ja võistlused ajavahemikus 13.märts kuni 1.mai 2020!
Korraldajatel on võimalik taotleda ära jäänud võistluste korraldamiseks uut aega või taotleda uusi eksameid, seega tasub jälgida EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani!
Olukorra või asjaolude muutumisel teavitame täiendavalt!

Seoses eriolukorraga on “Tallinna Võitja 2020” registreerimine peatatud ja toimumisaeg edasi lükatud

Eesti Kennelliidu näitusetoimkond annab teada, et seoses 12. märtsil Eesti Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga on 18.-19.aprillil toimuma pidanud rahvusvahelise koertenäituse ’’Tallinna Võitja 2020’’ registreerimine peatatud ja toimumisaeg edasi lükatud. Näitusetoimkond tegeleb aktiivselt uue näituseaja leidmisega ja kõiki juba registreerunud koeraomanikke teavitatakse esimesel võimalusel.

14.-15.03. ja 21.-22.03. näitused on teadmata ajaks edasi lükatud

Täpsem info edasise osas korraldajate kodulehekülgedel:
Narva Koerakasvatajate Selts
Tallinna Dogshow

Arvestades olukorda ja riiklikul tasemel antud soovitusi soovitab Eesti Kennelliit ära jätta vähemalt 31. märtsini 2020 planeeritud koerandusüritused. Ürituse toimumise/ärajätmise otsuse langetab korraldaja.

С учетом ситуации и рекомендаций, сделанных на национальном уровне, Эстонcкии кеннелсоюз рекомендует отменить запланированные мероприятия до 31 марта 2020 года. Решение о создании / отмене мероприятия принимается организатором.

Seoses suurenenud viirusohuga on EKL juhatuse tänane koosolek kinnine.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade